Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----и--- - Намерени са 590 думи от търсенето
американ - само ед.Просто памучно платно, което обикновено се употребява за подплата.
анабиоза - само ед.Спец. Състояние на организма, при което видимите жизнени процеси са забавени или спрени поради неблагоприятни външни услов...
абориген - мн. аборигени .Туземец.
агитирам - агитираш.1. Занимавам се с агитация.2. Убеждавам, увещавам.
аламинут - мн .аламинути, (два) аламинута.1. Нареч. Веднага, в момента, на минутата.2. Същ. Ястие приготвено бързо.
алогичен - алогична, алогично, мн. алогични.Който е лишен от логика; нелогичен, безсмислен, объркан.// същ. алогичност, алогичността.
алуминий - алуминият, алуминия.Химически елемент - сребристобял лек метал.// прил. алуминиев, алуминиева, алуминиево, мн. алуминиеви.
амуниция - мн. амуниции.Екипировка на военен (без оръжия и дрехи); снаряжение.// прил. амуниционен, амуниционна, амуниционно, мн. амуниционни...
анемичен - анемична, анемично, мн. анемични.1. Който се отнася до анемия.2. Прен. Слаб, безжизнен, блед.// същ. анемичност, анемичността.
анимизъм - само ед.Първобитно вярване в съществуването на душа у всеки предмет. // прил. анимистичен, анимистична, анимистично, мн. анимистич...
анонимен - анонимна, анонимно, мн. анонимни.1. Който е без името на автора; неподписан. Анонимно писмо.2. Който е скрит под лъжливо име.// съ...
анулирам - анулираш.Обявявам за недействителен; отменям. Анулирам договор.
апатичен - апатична, апатично, мн. апатични.Който е обхванат от апатия; безразличен, равнодушен.// същ. апатичност, апатичността.
апелирам - апелираш.1. Отправям апел.2. В съдопроизводството - обжалвам съдебно решение към по-горна съдебна инстанция.
аперитив - мн. аперитиви, (два) аперитива.1. Спиртно питие преди ядене за апетит.2. Заведение, в което се поднасят спиртни напитки и закуски ...
апетитен - апетитна, апетитно, мн. апетитни.Който възбужда апетита; вкусен, съблазнителен.
архаизъм - мн. архаизми, (два) архаизъма.1. Предмет, явление или проява, които изглеждат архаични.2. В езикознанието - излязла от употреба ст...
архаичен - архаична, архаично, мн. архаични.1. Древен, старинен.2. Който е остарял, отживял времето си; несъвременен.// същ. архаичност.
атавизъм - мн. атавизми.Поява на белег в организма на човек,животно или растение, който е съществувал или е бил свойствен на техните древни п...
аташирам - аташираш.Зачислявам към официално лице или мисия.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: