Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---о-- - Намерени са 250 думи от търсенето
основа - мн. основи, ж. 1. Долна или вътрешна част на нещо, която го крепи. Основи на строеж. 2. Главна част на действие. 3. Само мн. Изход...
отмора - само ед. Почивка, отдих. Кът за отмора.
отровя - отровиш, мин. св. отрових, мин. прич. отровил, св. - вж. отравям.
обгоря - обгориш, мин. св. обгорих, мин. прич. обгорил, св. — вж. обгорявам.
обкова - обковеш, мин. св. обковах, мин. прич. обковал, св. — вж. обковавам.
обложа - обложиш, мин. св. обложих, мин. прич. обложил, св. — вж. облагам.
обновя - обновиш, мин. св. обнових, мин. прич. обновил, св. — вж. обновявам.
обходя - обходиш, мин. св. обходих, мин. прич. обходил, св. — вж. обхождам.
озлобя - озлобиш, мин. св. озлобих, мин. прич. озлобил, св. — вж. озлобявам.
октоих - мн. октоихи, (два) октоиха м. Богослужебна книга с църковни песнопения на осем гласа.
оплодя - оплодиш, мин. св. оплодих, мин. прич. оплодил, св. — вж. оплодявам.
осмоза - само ед. Спец. Взаимно проникване на две течности, разделени с пореста преграда или ципа.
отзова - отзовеш, мин. св. отзовах, мин. прич. отзовал, св. — вж. отзовавам.
откога - нареч. От кой момент, от колко време. Откога работиш тук? • Бог/ кой знае откога. От много отдавна.
отложа - отложиш, мин. св. отложих, мин. прич. отложил, св. — вж. отлагам.
отрова - мн. отрови, ж. 1. Вещество, което причинява смърт или предизвиква болестно състояние. Змийска отрова. 2. Прен. Язвителност, злоба,...
отроша - отрошиш, мин. св. отроших, мин. прич. отрошил, св. — вж. отрошавам.
патока - само ед. и патоки само мн. Слаба ракия с възкисел вкус, която се получава в края на дестилацията.
позова - позовеш, мин. св. позовах, мин. прич. позовал, св. - вж. позовавам.
преора - преореш, мин. св. преорах, мин. прич. преорал, св. - вж. преоравам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: