Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---о-- - Намерени са 250 думи от търсенето
амфора - мн. амфори.Античен съд с две дръжки, тясно гърло и заострено дъно.
апломб - само ед.Показна самоувереност в държанието или при говорене.
апропо - нареч.Впрочем, между другото, тъкмо.
ариозо - 1. Неголяма ария, която се редува с речитатив.2. В музиката - напевно, изразително.
архонт - мн. архонти.1. В стара Гърция - висше длъжностно лице.2. Във Византия и средновековна България - военачалник.
абиоза - (лат. abiosis по а- + гр. bios 'живот')Мед. Вродена слабост на орган или система.
Аврора - (лат. Aurora)1. Мит. В римската митология - богиня на зората (съотв. на гр. Еос).2. Прен. Пост. Зора.
ареола - (фр. areole по лат. areola 'малка повърхност')1. Мед. Червено кръгче около пъпка на гърда, около рана и под.2. Астрон. С...
афронт - (фр. affront)Книж. Публична обида, оскърбление; грубо незачитане.// Гл. афронтирам.
белова - мн. белови.Последен вариант на ръкопис.
белота - само ед.Свойство на бял.
будоар - (фр. boudoir)Тоалетна стая и приемна за близки приятели на дама от висшето общество.// Прил. будоарен.
висота - мн. висоти, ж.1. Само мн. Висини.2. Само ед. Висока степен, високо равнище. Той се издига до висотата на народен поет.• На висота....
голота - само ед.1. Състояние на гол.2. Прен. Неприкритост, същина, същност. Лъсна цялата голота.
галоши - галош, м.Плитки каучукови обувки, които предпазват краката от намокряне.// същ. умал. галошки, мн.
докога - нареч. и съюз. В пряк или косвен въпрос — при питане за крайния момент на прекратяване на действието; до кой момент. Докога ще чак...
доложа - доложиш, мин. св. доложих, мин. прич. доложил, св. — вж. долагам.
жалост - жалостта, само ед., ж. Скръб, мъка, жал. // прил. жалостен, жалостна, жалостно, мн. жалостни. • За жалост. За съжаление.
заложа - заложиш, мин. св. заложих, мин. прич. заложил, св. - вж. залагам.
забода - забодеш, мин. св. забодох, мин. прич. забол, св. — вж. забождам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: