Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---и--- - Намерени са 630 думи от търсенето
залисан - залисана, залисано, мн. залисани, прил. Който е увлечен, зает с нещо и не обръща внимание на друго. Бях залисана с готвенето и не ...
залисия - само ед. 1. Обвързаност на вниманието с нещо за сметка на друго. В залисията си забравих парите. 2. Суетня, шум, обърканост. Голям...
залитам - залиташ, несв. и залитна, св. 1. Загубвам равновесие, накланям се да падна; олюлявам се. Беше пиян и залиташе на всяка крачка. 2. ...
залитна - залитнеш, мин. св. залитнах, мин. прич. залитнал, св. — вж. залитам.
замисля - замислиш, мин. св. замислих, мин. прич. замислил, св. — вж. замислям.
замисъл - мн. замисли, (два) замисъла, м. Идея, намерение, което се обмисля. Моят замисъл беше всичко да стане в началото на лятото.
замитам - замиташ, несв. и замета, св. Разг. 1. Какво. Мета в определена посока. Замети трохите към вратата. 2. Какво. Заличавам следи с мет...
заникна - заникнеш, мин. св. заникнах, мин. прич. заникнал, св. — вж. заничам.
занимая - занимаеш, мин. св. занимах, мин. прич. занимал, св. — вж. занимавам.
заничам - заничаш, несв. и заникна, св. Разг. Вглеждам се; заглеждам се, за да видя или забележа нещо. Заничаха по ъглите, но не го намериха...
запивам - запиваш, несв. и запия, се.; какво. Започвам да пия. — запивам се/запия се. Увличам се в пиене на алкохол, пия с часове, продължит...
запилея - запилееш, мин. св. запилях, мин. прич. запилял, св. — вж. запилявам.
записка - мн. записки, ж. 1. Бележка със съобщение, с кратък текст. Изпратил ми е записка, че ще дойде. 2. Само мн. Записани наблюдения, впе...
запитам - запиташ, св. — вж. запитвам.
запичам - запичаш, несв. и запека, св.; какво. Пека малко нещо готово, само по повърхността. Пиците се продават готови, само да се запекат с...
заривам - зариваш, несв. и зарина, св. 1. Какво. Покривам, засипвам, затрупвам. Сухите листа са заринали пътеката. 2. Какво/кого. Заравям (в...
заричам - заричаш, несв. и зарека, св.; кого. Заклевам да не върши нещо. Заричам тс да не ходиш там. — заричам се/зарека се. Обещавам пред с...
засищам - засищаш, несв. и заситя, св. 1. Задоволявам глад. Месото засища бързо. 2. Задоволявам някаква потребност, склонност, влечение. Зас...
затикам - затикаш, св. — вж. затиквам.
затисна - затиснеш, мин. св. затиснах, мин. прич. затиснал, св. — вж. затискам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: