Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---и--- - Намерени са 630 думи от търсенето
наличен - налична, налично, мн. налични, прил. Който е налице, не е изразходван, на разположение е. Налични пари.
наличие - само ед. Пребиваване, присъствие; съществуване.
намигам - намигаш, несв.; на кого. Мигам с едното око, за да дам знак; смигам.
намигна - намигнеш, мин. св. намигнах, мин. прич. намигнал, св. — вж. намигвам.
намирам - намираш, несв. и намеря, св. 1. Какво. Откривам нещо загубено, неизвестно или скрито. Намерих чантата си. 2. Кого. Откривам някого...
намисля - намислиш, мин. св. намислих, мин. прич. намислил, св. — вж. намислям.
напивам - напиваш, несв. и напия, св. 1. Кого. Давам на някого да пие, докато се опияни. Напих го с ракия. 2. Разг. Какво. Пия пръв от нещо....
напикая - напикаеш, мин. св. напиках, мин. прич. напикал, св. — вж. напикавам.
напипам - напипаш, св. — вж. напипвам.
напирам - напираш, несв. и напра, св. 1. Натискам, бутам, наблягам. Напирам да вляза. 2. За чувство, желание — стремя се да се проявя. В гър...
напитка - мн. напитки, ж. Течност за пиене; питие. Спиртни напитки. Безалкохолни напитки.
наривам - нариваш, несв. и нарина, св.; какво. 1. С риене изваждам. 2. С риене събирам, вземам, напълвам. Наринах една кофа въглища.
наричам - наричаш, несв. и нарека, св. 1. Кого/какво. Давам име, назовавам. Нарекоха дъщеря си Калина. 2. Разг. Кого. Определям какъв да бъд...
насилие - мн. насилия, ср. 1. Прилагане на физическа сила върху някого. 2. Беззаконие, унищожаваща сила. Борба с насилието и терора.
насипен - насипна, насипно, мн. насипни, прил. Който се насипва, а не се продава в пакетиран вид. Насипна захар.
наситен - наситена, наситено, мн. наситени, прил. 1. Който се е наситил. Наситен на удоволствия. 2. Спец. Който съдържа в себе си пределно к...
наситня - наситниш, мин. св. наситних, мин. прич. наситнил, св. — вж. наситням.
насичам - насичаш, несв. и насека, се.; какво. 1. Сека, колкото е необходимо. Насякох дърва за зимата. 2. Чрез сечене разделям на части. Нас...
насищам - насищаш, несв. и наситя, св. 1. Кого/ какво. Правя да бъде сит. 2. Кого. Задоволявам всички нужди и желания. Наситиха го с приказк...
натикам - натикаш, св. — вж. натиквам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: