Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

--с----------- - Намерени са 20 думи от търсенето
абстрахирам се - абстрахираш се, несв. и св.; от какво. Не вземам предвид, не вземам под внимание.
баскетболистка - мн. баскетболистки.Жена баскетболист.
високопоставен - високопоставена, високопоставено, мн. високопоставени, прил.Който заема висок административен или обществено-политически пост. Вис...
екстравагантен - екстравагантна, екстравагантно. мн. екстравагантни, прил. Обикн. за облекло — който се разминава с общоприетото; твърде особен, ст...
експресионизъм - само ед. Направление в европейското изкуство от началото на XX в., което провъзгласява за основа на художественото изображение под...
космополитизъм - само ед. Теория, която провъзгласява човека за жител на света за сметка на националната му култура и традиции.
съсредоточавам - съсредоточаваш, несв. и съсредоточа, св. 1. Какво/кого. Събирам на едно място. Врагът съсредоточаваше силите си около града. 2. Пр...
досвидее ми се - мин.св. досвидя ми се, мин. прич. досвидяло ми се, св. — вж. досвидява ми се.
ексхибиционист - мн. ексхибиционисти, м. Лице, което страда от ексхибиционизъм.
изследователка - мн. изследователки, ж. Изследвачка.
космополитичен - космополитична, космополитично, мн. космополитични, прил. 1. Който се отнася до космополит и космополитизъм. Космополитично същест...
местожителство - мн. местожителства, ср. Селище, където постоянно живее едно лице.
наследственост - наследствеността, само ед., ж. Съвкупност от физически и психически качества на организмите, които се получават от родителите и мо...
обстоятелствен - обстоятелствена, обстоятелствено, мн. обстоятелствени, прил. Който има отношение към обстоятелството. • Обстоятелствено пояснение....
постоянствувам - постоянствуваш, несв. Постоянствам.
последователка - мн. последователки, ж. Жена последовател.
последователен - последователна, последователно, мн. последователни, прил. 1. Който непрекъснато следва един след друг. Последователни етапи на раб...
систематизирам - систематизираш, несв. и св.; какво. Подреждам в система (в 1 знач.). Систематизирам знания. // същ. систематизиране, ср.
систематически - систематическа, систематическо, мн. систематически, прил. Систематичен.
посредничество - мн. посредничества, ср. Дейност на посредник.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: