Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

--м--а - Намерени са 45 думи от търсенето
армада - мн. армади.Голяма военноморска или военновъздушна флота.
бумага - мн. бумаги. Пренебр. Обикн. мн. Канцеларски документи, преписки, книги.
всмуча - всмучеш, мин. св. всмуках, мин. прич. всмукал, св.— вж. всмуквам.
гамета - (нлат. gameta по гр. gametes 'съпруг')Физиол. Полова клетка.
замажа - замажеш, мин. св. замазах, мин. прич. замазал, св. — вж. замазвам.
замета - заметеш, мин. св. заметох, мин. прич. замел, св. — вж. замитам.
замижа - замижиш, мин. св. замижах, мин. прич. замижал, св. — вж. замижавам.
замина - заминеш, мин. св. заминах, мин. прич. заминал, св. — вж. заминавам.
замяна - мн. замени, ж. 1. Заменяне, размяна. Направих замяна на апартамента с къща. 2. Поставяне на едно вместо друго. Направихме пълна за...
измажа - измажеш, мин. св. измазах, мин. прич. измазал, св. - вж. измазвам.
измъча - измъчиш, мин. св. измъчих, мин. прич. измъчил, св. — вж. измъчвам.
комета - мн. комети, ж. 1. Спец. В астрономията — небесно тяло с вид на мъгляво светещо петно с опашка; опашата звезда. Появата на комета с...
комита - мн. комити, м. Истор. Участник в революционното движение преди освобождението на България от турско робство.
комуна - мн. комуни, ж. Колектив от лица, обединени от съвместен живот, обща собственост на благата и общ труд. • Парижка комуна. Революцио...
мимоза - мн. мимози, ж. Южно растение, чиито листа се свиват при допир.
момица - мн. момици, ж. Тънка ципа — було с ядки, към което са прикрепени вътрешностите на животно.
отмора - само ед. Почивка, отдих. Кът за отмора.
обмяна - мн. обмени, ж. 1. Даване на един предмет срещу други. Пункт за обмяна на злато. 2. Споделяне, размяна. Обмяна на идеи. • Обмяна на...
измама - мн. измами, ж. 1. Подвеждане, заблуждаване с користна цел. Кроя измама. 2. Илюзия (зрителна, слухова и под.).
измета - изметеш, мин. св. изметох, .мин. прич. измел, св. — вж. измитам.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: