Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

--е--н - Намерени са 52 думи от търсенето
ацетон - Безцветна лекоподвижна и леснозапалима течност, която се употребява като разтворител на смоли, лакове и др.// прил. ацетонов.
Ахерон - (лат. Acheron от гр. Acheron)Мит. Река в подземното царство, през която Харон прекарвал душите на мъртвите.
заемен - заемна, заемно, мн. заемни, прил. 1. Спец. Който се отнася до заем. 2. Който може да се заеме. Заемен капитал. 3. Който е свързан ...
бретон - мн. бретони, (два) бретона.Коса спусната върху челото, подрязана в права линия.
военен - военна, военно, мн. военни, прил.Който се отнася до войска или война.
ешелон - мн. ешелони, (два) ешелона, м. 1. Спец. Войскова част, разгърната в колона. 2. Влак или група от движещи се една след друга коли з...
крепон - само ед. Вид мек памучен плат с набрана, неравна повърхност. Нощница от крепон.
обемен - обемна, обемно, мн. обемни, прил. Който се отнася до обем, който има обем. Обемно изображение. // същ. обемност, обемността, ж.
опекун - мн. опекуни, м. 1. Лице, на което е дадена опека върху някого. 2. Разг. Пренебр. Лице, което си присвоява право да се грижи за няк...
оперен - оперна, оперно, мн. оперни, прил. Който се отнася до опера. Оперна музика.
наемен - наемна, наемно, мн. наемни, прил. 1. Който получава заплащане за временно извършване на някаква работа. Наемен войник. Наемен убие...
наесен - нареч. През следващата есен; когато дойде есента. Наесен ще бъде ученик в първи клас.
предан - предана, предано, мн. предани, прил. Който е изпълнен с вяра, вярност и любов към някого или към нещо. Предан съпруг. Предан привъ...
оцетен - оцетна и оцетена, оцетно и оцетено, мн. оцетни и оцетени, прил. 1. Който се отнася до оцет. 2. Който е предназначен за оцет. Оцетн...
суетен - суетна, суетно, мн. суетни, прил. 1. Който проявява суета. Суетна жена. 2. Който изразява суета. Суетни движения. Суетни желания. ...
учебен - учебна, учебно, мн. учебни, прил. Който се отнася до учение и занятия (обикн. в учебно заведение). Учебен час. Учебна стая. Учебен...
убеден - убедена, убедено, мн. убедени, прил. 1. Който е твърдо уверен, сигурен в нещо. Убеден е, че трябва да следва право. 2. Който е твъ...
уверен - уверена, уверено, мн. уверени, прил. 1. Който вярва в нещо; убеден, сигурен. Уверен в добрия край. Уверен е, че ще успее. 2. Който...
умерен - умерена, умерено, мн. умерени, прил. 1. За човек — който не е краен по характер, по възгледи. Умерен във възгледите си. Умерен в и...
бледен - бледна, бледно, мм. бледни, прил.1. За цвят на някои части от човешкото тяло — който е без естествена руменина. Бледно лице.2. Кой...
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: