Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

-п---- - Намерени са 104 думи от търсенето
спъвам - спъваш, несв. и спъна, св.; какво/кого. 1. Препречвам крак или нещо друго, та нарушавам равновесието на движещ се човек или животн...
упадък - само ед. Западане, разлагане, разруха. Упадък в икономиката. Упадък в културата. Упадък на нравите.
епигон - мн. епигони, м. Привърженик на литературно, научно и др. направление, който не проявява творческа оригиналност, а механично повтар...
епизод - мн. епизоди, (два) епизода, м. 1. Случка, отделен момент от някакъв минал процес. Това са интересни епизоди от пребиваването ни в ...
епилог - мн. епилози, (два) епилога, м. Спец. В литературата — заключителна част в някои художествени произведения, в която накратко се раз...
епопея - мн. епопеи, ж. 1. Спец. Голяма стихотворна творба за историческо събитие с изключително значение за даден народ. 2. Спец. Голямо п...
опичам - опичаш, несв. и опека, св. 1. Какво. Пека нещо, докато стане готово. Опече ли хляба? 2. Прен. Кого. Изгарям, прежурям, обгарям кож...
опрася - опрасиш, мин. св. опрасих, мин. прич. опрасил, св. - вж. опрасвам.
опружа - опружиш, мин. св. опружих, мин. прич. опружил, св. - вж. опружвам.
опадам - опадаш, св. — вж. опадвам.
опасен - опасна, опасно, мн. опасни, прил. Който предизвиква нещастие, вреда. Опасна болест. Опасен завой.
опашат - опашата, опашато, мн. опашати, прил. Който е с опашка. Опашати земноводни. • Опашата лъжа. Разг. Много голяма лъжа. • Опашата звез...
опашка - мн. опашки, ж. 1. У животните — израстък в задната част на тялото. Магарето пъдеше мухите с опашката си. 2. У птиците — група пера...
опекун - мн. опекуни, м. 1. Лице, на което е дадена опека върху някого. 2. Разг. Пренебр. Лице, което си присвоява право да се грижи за няк...
оперен - оперна, оперно, мн. оперни, прил. Който се отнася до опера. Оперна музика.
опетня - опетниш, мин. св. опетних, мин. прич. опетнил, св. — вж. опетнявам.
опивам - опиваш, несв. и опия, св. 1. Кого. Давам на някого да пие алкохол или други вещества, докато стане пиян. 2. За спиртни напитки — м...
опинци - само мн. Диал. Цървули. • Ще хвана на босия опинците. Ирон. Никого няма да заловя, да намеря. • Стягам си опинците. Готвя се за пъ...
опипам - опипаш, св. — вж. опипвам.
опипом - нареч. С пипане, пипнешком.
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: