Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

- Намерени са 1233 думи от търсенето
авангардизъм - само ед. Общо название на направление в литературата и изкуството през XX в., което се характеризира с търсенето и налагането на н...
автомобилист - мн. автомобилисти.Лице което има право да управлява автомобили.
академически - академическа, академическо, мн. академически.1. Който се отнася до академия.2. Учебен (по отношение на университет).
акомпанимент - мн. акомпанименти.Музикален съпровод.
актуализирам - актуализираш.Правя да стане актуален; осъвременявам, обновявам.
анархистичен - анархистична, анархистично, мн. анархистични.Който се отнася до анархист или анархизъм.
анестезиолог - мн. анестезиолози.Лекар, специалист по анестезиология.
антропология - само ед. Наука за биологичната природа на човека.//прил. антопологичен, антопологична, антопологично, мн. антопологичи.
аплодисменти - само мн.Ръкопляскания в знак на одобрение или приведствие.
апострофирам - апострофираш.Прекъсвам говорещото лице с дума или забележка, за да изразя отношение или да дам оценка.
аргументация - 1. Привеждане на аргументи (в 1 знач.); аргументиране.2. Съвкупност, система от аргументи, при разсъждение.
аргументирам - аргументираш.Привеждам аргументи; обосновавам. - аргументирам се. Обосновавам се с аргументи.// същ. аргументиране.
аристокрация - 1. Висше съсловие, привилигирован слой в обществото с благороден произход.2. Прен. Привилигирована обществена група, която заема и...
ароматизирам - ароматизираш.Придавам аромат.
архивознание - само ед. Наука за архивите и работа с архивни документи.
астигматизъм - 1. В физиката - недостатък на леща, при който образът е неясен, защото снопът лъчи не се събира в една точка.2. В медицината - нед...
астронавтика - Космонавтика.
астрономичен - астономична, астрономично, мн. астрономични.1. Който се отнася до астрономия.2. Прен. Извънредно, необикновено голям.
автокатализа - (по авто-' + гр. katalysis 'разпадане')Хим. Ускоряване на химическа реакция под влияние на продукти от реакцията, д...
автопластика - (лат. autoplastica по авто + пластика)Мед. Хирургическа операция на разрушена част от организма чрез присаждане на тъкани от самия...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: