Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

я--- - Намерени са 28 думи от търсенето
язък - нареч. Разг. Жалко. Язък за труда ми.
ярък - ярка, ярко, мн. ярки, прил. Който излъчва силна светлина; ослепителен, блестящ, сияен. Ярко слънце. Ярка светлина. 2.За цвят - кой...
яхър - мн. яхъри, (два) яхъра, м. Обор.
ядна - яднеш, мин. св. яднах, мин. прич. яднал, св. - вж. ядвам.
яваш - прил. неизм. Разг. За тютюн - който не е силен, лют, остър, а мек. нареч. Разг. Бавно, полека. Яваш-яваш. Разг. Бавно, едва-едва. ...
явка - мн. явки, ж. Място за конспиративни срещи.
ядка - мн. ядки, ж. 1. Вътрешност на черупчест плод. Бадемова ядка. 2.Жлези в месо, които имат зърновидна форма. 3.Прен. Най-важното, същ...
язва - мн. язви, ж. 1.Гнойна, незарастваща рана по кожата. Краката му бяха покрити с язви. 2.Разг. Язвена болест. Стомашна язва. 3.Отрица...
якав - якава, якаво, мн. якави, прил. Спец. В езикознанието - който се отличава с изговора на българския гласен h като я, а не като е. Як...
якам - якаш, несв. Изговарям старобългарския гласен h (променливо я), като я, а не като е. В източна българия хората якат.
ярка - мн. ярки, ж. Млада кокошка, която още не снася яйца.
ясла - мн. ясли, ж. 1.Подобно на корито приспособление, в което се поставя храна за селскостопански животни. 2.Ясли. Дремя/стоя като кон ...
ятак - мн. ятаци, м. Лице, което укрива занимаващи се с конспиративна дейност и им помага.
яхам - яхаш, несв. 1.Какво. Седя върху ездитно животно и се придвижвам; яздя. Яхам коня. 2.Какво. Управлявам велосипед, мотоциклет и др. ...
яхна - яхнеш, мин. св. яхнах, мин. прич. яхнал, св. - вж. яхвам.
яхта - мн. яхти, ж. 1.Малък луксозен кораб за разходка, обикн. частен. 2.Голяма спортна платноходка. Околосветско пътешествие с яхта.
явор - мн. явори, (два) явора, м. Вид дърво с бяла дървесина и изрязани длановидни листа. //прил. яворов, яворова, яворово, мн. яворови.
ядро - мн. ядра, ср. 1. Най-важната част от растителна или животинска клетка. 2.Вътрешна, централна част на нещо. Земно ядро. Прен. Основ...
ялов - ялова, ялово, мн. ялови, прил. Разг. 1.За женско животно или жена - който не ражда. Ялова овца. 2.Прен. Безплоден, безрезултатен. ...
явен - явна, явно, мн. явни, прил. 1. Който не е скрит; открит. Явно гласуване. 2. Очевиден, безспорен. Явни недостатъци. // нареч. явно.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: