Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

шие - Намерени са 16 думи от търсенето
вие - или съкр. вий, вин. вас, крат. ви, дат. остар. вам. крат. ви, лично мест.1. Употребява се за посочване на лицата, на които се гово...
ние - съкр. ний, вин. нас, крат. ни, дат. остар. нам, крат. ни, лично мест. 1. Означава говорещия и събеседника/събеседниците му или гов...
шик - шикът, шика, само ед. Проява на вкус; елегантност, изящество.// прил. шик.//нареч. шик.
шип - шипът, шипа, мн. шипове, (два) шипа. 1. Бодил на цвете. 2. Израстък върху кост. 3. Заострена издатина на предмет или връх на предм...
шир - ширта, само ед. Голямо свободно пространство; простор, широта, ширене. Небесна шир.
шиш - шишът, шиша, мн. шишове, (два) шиша. 1.Дълга метална или дървена пръчка с остър връх. Шиш за месо. 2. Голяма игла за плетене със с...
шия - мн. шии. 1. Тънка част на човешкото или животинското тяло, която свързва главата с трупа и позволява свобода на движение на глават...
затишие - само ед. Временно затихване на всичко шумно и динамично (буря, вятър; шум, глъчка; спор; на бой, война и др.). Настъпи затишие на ...
радушие - само ед. Непринудена любезност, сърдечно отношение при приемане на гости или при услуга; радушност.
бездушие - само ед.Отсъствие на съчувствие и отзивчивост; безсърдечие. Отнася се с бездушие към проблемите на хората.
малодушие - само ед. Нерешителност, страхливост. Проявявам малодушие.
овчедушие - само ед. Качество или проява на овчедушен.
добродушие - само ед. Добродушност. Добродушието му е известно на всички.
единодушие - само ед. Пълно съгласие в мнения и/или действия.
равнодушие - само ед. Качество и състояние на равнодушен; безразличие. Изпълнен с равнодушие.
четиристишие - мн. четиристишия, ср. Строфа в четири стиха; катрен.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: