Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

хро - Намерени са 22 думи от търсенето
хром - хрома, хромо, мн. хроми, прил. Остар. Куц.
хроника - мн. хроники, ж. 1. Истор. Средновековно съчинение, в което в последователен ред се описват исторически събития; летопис. Ма-насиев...
синхрон - само ед. Едновременно действие. Постигам синхрон между движенията на ръката и краката. Има синхрон. Липсва синхрон.
хронист - мн. хронисти, м. Истор. Автор на хроника (в 1 знач.); летописец.
хромирам - хромираш, несв. и св.; какво. Правя хромово покритие. // същ. хромиране, ср.
хроничен - хронична, хронично, мн. хронични, прил. Който не се променя с времето или се повтаря циклично; траен, постоянен. Хронично заболява...
диахрония - само ед. Спец. 1. В езикознанието — съвкупност от методи за изучаване на езиковите факти в исторически план. 2. Историческа послед...
синхронен - синхронна, синхронно, мн. синхронни, прил. Който се осъществява по едно и също време; едновременен. Синхронно движение. // нареч. ...
хроникьор - мн. хроникьори, м. 1. Сътрудник във вестник, който събира материали за хрониката. 2. Човек, който излага в последователен ред съби...
асинхронен - асинхронна, асинхронно, мн. асинхронни.Който е лишен от синхрония; неедновременен.// същ. асинхрония.
хронометър - мн. хронометри, (два) хронометъра, м. 1. Астрономически прибор на точно измерване на времето. 2. Много точен часовник. 3. Такъв ча...
хроникален - хроникална, хроникално, мн. хроникални, прил. Който е построен като хроника.
хронически - хроническа, хроническо, мн. хронически, прил. Хроничен. // нареч. хронически.
хронология - само ед. 1. Изброяване на събитията в тяхната последователност по време. Правя хронология. 2. Последователност от събития във врем...
анахронизъм - мн. анахронизми.Нещо, което не съответства на времето си; отживелица. // прил. анахроничен.
ахроматизъм - само ед. Свойство на оптическите стъкла да пречупват светлинни лъчи, без да ги разлагат на съставните им цветове.
ахроматичен - и ахроматически (гр. achromatikos по а- + chroma, -alos 'цвят')Книж. Неоцветен, безцветен.
синхронизъм - само ед. Едновременност. // прил. синхроничен, синхронична, синхронично, мн. синхронични. // прил. синхронически, синхроническа, с...
кинохроника - само ед. Заснета на филм информация за актуални събития.
синхронизация - само ед. Синхронизиране.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: