Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

хо- - Намерени са 7 думи от търсенето
до- - представка. В състава на: I. Глаголи със значение: 1. Крайна фаза и завършване на действието със съответния резултат, напр. довърш...
по- - представка. В състава на глаголи със следните значения. 1. Извършване на действието в малка степен, за кратко време или от време н...
ход - ходът, хода, мн. ходове, (два) хода, м. 1. Само ед. Ходене. Бавен ход. Ускорен ход. 2. Само ед. Начин на движение при ходене; похо...
хол - холът, хола, мн. холове, (два) хола, м. Голяма стая, помещение в жилище за гости, празненства, почивка; салон, гостна, дневна. // ...
хор - хорът, хора, ми. хорове, (два) хора, м. 1. Певчески колектив. Детски хор. 2. Вокална партия за много участници. Хор от опера. // п...
хо-хо - междум. За наподобяване на силен, гръмък басов смях.
психо- - Първа съставна част на думи със значение психически, душевен, напр.: психоневроза, психомоторен, психотерапия, психофизиология и д...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: