Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

уче - Намерени са 33 думи от търсенето
уча - учиш, мин. св. учих, мин. прич. учил, несв. 1. Занимавам се в учебно заведение и вкъщи, за да добия знания, да овладея определен м...
куче - мн. кучета, ср. 1. Домашно животно с удължена муцуна и заострени уши, което пази дома. Овчарско куче. Ловно куче. Чу се лай на куч...
учен - учена, учено, мн. учени, прил. 1. Който е преминат, изучаван (обикн. в училище). Този урок е вече учен. 2. Разг. Който е учил мног...
ручей - ручеят, ручея, мн. ручеи, (два) ручея, м. Бърз планински поток. Пеещ ручей.
тучен - тучна, тучно, мн. тучни, прил. 1. За земя — плодороден. Тучни поля. 2. За растителност — който е лзпълнен със сокове; буен, свеж. ...
ваучер - мн. ваучери, (два) ваучера.Ваучър.
заучен - заучена, заучено, мн. заучени, прил. 1. Който е научен, усвоен. 2. Автоматизиран, неизразителен, сух. Заучени фрази. Заучени жесто...
научен - научна, научно, мн. научни, прил. 1. Който е свързан с наука (в 1 знач.). 2. Който е съобразен с принципите и методите на науката....
чучело - мн. чучела, ср. 1. Фигура на човек, кадра вена от слама или парцали. 2. Плашило. 3. Прен. Зле облечен човек. 4. Прен. Бездеен чове...
звучен - звучна, звучно, мн. звучни, прил. 1. Който се състои от чисти и ясни звукове; приятен, звънък. Звучен глас. Звучно име. 2. Който и...
скучен - скучна, скучно, мн. скучни, прил. I. Който подтиква към скука, предизвиква скука; досаден, отегчителен, безинтересен. Скучна книга...
учебен - учебна, учебно, мн. учебни, прил. Който се отнася до учение и занятия (обикн. в учебно заведение). Учебен час. Учебна стая. Учебен...
учение - мн. учения, ср. 1. Учене. Учението е трудно нещо. Учението му трая пет години. 2. Спец. Военни строеви или практически занятия. От...
ученик - мн. ученици, м. 1. Дете или младеж, който посещава училище. Учениците излизат във ваканция за Коледа. 2. Последовател в теория, в ...
азбучен - азбучно, азбучно, мн. азбучни.1. Който се отнася до азбука.2. Прен. Основен, добре известен; първоначален, елементарен, прост.
памучен - памучна, памучно, мн. памучни, прил. 1. Който е изработен от памук. Памучно одеяло. Памучно облекло. 2. Който се отнася до произво...
бучениш - мн. бучениши, (два) бучениша.Отровно растение с перести листа и високо кухо стъбло.
учебник - мн. учебници, (два) учебника, м. Книга с изложен в уроци или по дялове материал по дадена учебна дисциплина. Учебник по химия. Уче...
учещ се - учеща се, учещо се, лш. учещи се, прил. 1. Който учи в учебно заведение. 2. Като същ., обикн. мн. — лице, което учи (в учебно заве...
съзвучен - съзвучна, съзвучно, мн. съзвучни, прил. Който образува съзвучие; хармоничен. // нареч. съзвучно. // същ. съзвучност, съзвучността,...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: