Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

увам - Намерени са 363 думи от търсенето
вербувам - вербуваш.Привличам за участие в дейност, организация.
върлувам - върлуваш, несв.1. Безчинствам, грабя, вилнея. Тук върлуват разбойници.2. За болести — разпространявам се масово, поразявам.
гладувам - гладуваш, несв.Не си дояждам, стоя гладен. Като студенти често гладувахме.
гласувам - гласуваш, несв.1. Упражнявам правото си на глас (в 6 знач.). Тоя път няма да гласувам.2. Разг. Какво. Приемам, одобрявам с мнозинс...
гостувам - гостуваш, несв.1. На кого, у кого. Пребивавам като гост (в 1 и 2 знач.). Не сме им гостували отдавна. На университета гостува деле...
дъждувам - дъждуваш, несв. Поливам с дъждовална инсталация.
диктувам - диктуваш, несв. ; какво. 1. Произнасям бавно и отчетливо текст, за да го запише друго лице. 2. Прен. Налагам мнението си, принужда...
добрувам - добруваш, несв. Живея добре, без проблеми.
доплувам - доплуваш, св. Достигам до крайна цел, плувайки.
именувам - именуваш, несв. Наричам по име, назовавам. Именуват го Слав Търтъра. Това аз го именувам инат. - именувам се. Наричам се, казвам с...
мъдрувам - мъдруваш, несв. Мисля задълбочено, умувам.
мърсувам - мърсуваш, несв. 1. Върша неприлични, непристойни или осъдителни работи. 2. Крада.
тършувам - тършуваш, несв. Търся навсякъде, преравям изцяло. Някой е тършувал из цялата къща.
тълкувам - тълкуваш, несв.; какво. 1. Обяснявам с други думи, за да се схване смисълът му; разяснявам. Тълкувам нови думи. Тълкувам закон. 2....
търгувам - търгуваш, несв. 1. Занимавам се с търговия. Търгувам със злато. 2. Прен. Продавам, отстъпвам, жертвам нещо свято, ценно с користни...
коксувам - коксуваш, несв.; какво. Обработвам каменни въглища, за да добия кокс.
костувам - костуваш. несв. Коствам.
кротувам - кротуваш, несв. 1. Стоя кротко, мирно, тихо. Детето кротува. 2. Прен. Стоя неподвижно, не се показвам, не предприемам нищо. Трябва...
изплувам - изплуваш, несв. и св. 1. За нещо потопено в течност — издигам се на повърхността. Останки от кораба изплували на следващия ден. 2....
кметувам - кметуваш, несв. Изпълнявам длъжността на кмет. Кметувам пет години.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: