Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

тро - Намерени са 310 думи от търсенето
метрополитен - мн. метрополитени, (два) метрополитена, м. Метро.
островитянка - мн. островитянки, ж. Жена островитянин.
преустройвам - преустройваш, несв. Преустроявам.
преустроявам - преустрояваш, несв. и преустроя, св.; какво. Устройвам отново, по нов начин. Преустроявам живота си. — преустроявам се/ преустроя ...
психотроника - само ед. Наука, която се занимава с парапсихологичните явления и влиянието им върху поведението на човека.
разстройство - само ед. 1. Нарушен ред, организация; смущение, объркване, безредие. Внасям разстройство. Причинявам разстройство в икономиката. 2...
разцентровам - разцентроваш, несв. и св. 1. Какво. Правя да не се движи правилно, нарушавам центровката. Разцентровах машината. 2. Прен. Разг. Ко...
строполясвам - строполясваш, несв. и строполясам, св. Разг. Строполявам.
театрознание - само ед. Спец. Наука за театъра.
тройкаджийка - мн. тройкаджийки, ж. Разг. Студентка или ученичка тройкаджия.
островитянин - мн. островитяни, м. Човек, който обитава остров.
ретроспекция - обикн. ед. 1. Връщане назад, в миналото, за да се направи преглед. 2. Спец. Художествен похват, при който героят се връща в минало...
антропогенеза - (нлат. anthropogenesis по антропо- + генеза) Антроп.1. Процесът на възникване и развитие на човека.2. Дял от антропологията, който...
антропография - (по антропо- + -графия)Антроп.1. Дял от антропологията, който описва разновидностите на човечеството и географското им разпределен...
антропометрия - (по антропо- + -метрия)Дял от антропологията, който се занимава с измерването на човешкото тяло за научни и практически цели.// Пр...
антропоморфен - (фр. anthropomorphe от гр. anthropomorphos по антропо- + morphe 'вид, образ')Книж. Човекоподобен, човекообразен.
антропотеизъм - (но антропо- + гр. theos 'бог') Рел.1. Обоготворяване на човека.2. Представяне на бога в човешки образ.
астробиология - (по астро- + биология)Биол. Наука, която изучава въпросите за съществуването на живот на другите небесни тела.// Прил. астробиолог...
гастроентерит - (нлат. gastroenteritis по гастро- + ентерит)Мед. Възпаление на лигавицата на стомаха и на тънките черва.
електрокарист - мн. електрокаристи, м. Работник, който обслужва електрокар.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: