Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

тро - Намерени са 310 думи от търсенето
центрофуга - мн. центрофуги, ж. 1. Апарат за механично разделяне на нееднородни смеси под действието на центробежните сили. 2. Машина или част ...
отрочество - само ед. Остар. Отроческа възраст.
полуостров - мн. полуострови, (два) полуострова, м. Част от сушата, оградена от три страни с вода. Балкански полуостров.
построение - мн. построения, ср. 1. Построяване. 2. Организация, система, концепция, идея, мнение, схващане. Логически построения.
строителен - строителна, строително, мн. строителни, прил. 1. Който строи. Строителен работник. 2. Който се използва при строене. Строителни ма...
устройство - мн. устройства, ср. 1. Устройване. Устройството на новия дом отне много време.2. Разположение, конструкция, състав, организация на...
анизотропия - (фр. anisotropic по гр. anisos 'нееднакъв' + -тропия)1. Физ. Нееднаквост на свойствата на едно вещество във всички посок...
антинеутрон - (англ. antineutron по анти- + неутрон)Физ. Неутрална елементарна частица с маса, равна на тази на неутрона, без електрически товар...
апотропичен - (от гр. apotrope 'отклоняване, отблъскване')Език. За име или дума - имащ магическа сила да отблъсква злото.
астрофизика - (по астро- + физика)Дял от астрономията, който изучава физическите условия и химическия състав на небесните тела и междузвездната ...
благоустроя - благоустроиш, мин. св. благоустроих, мин. прич. благоустроил, св.— вж. благоустроявам.
гастролирам - гастролираш, несв. и св.На гастрол съм.
гастрономия - само ед.Готварското изкуство.
електролиза - само ед. Спец. Химическо разлагане на електролит под действието на протичащ през него електрически ток.
електроника - само ед. Спец. Приложна наука за взаимодействието на заредени частици с електромагнитни полета и за методите за създаване на полуп...
геотропизъм - (по гео- + гр. trope 'извивка' + -изъм)Биол. Свойство на растителните органи да приемат определено положение спрямо цент...
интродукция - мн. интродукции, ж. 1. В музиката — въведение на музикално произведение. 2. Разг. Всякакъв вид въведение, увод.
контролирам - контролираш, несв. и св.; какво/кого. Осъществявам контрол, направлявам. Контролирам детето. Контролирам качество. Контролирам тег...
мизантропия - само ед. Омраза, ненавист към хората или отчуждаване от тях; човекомразие.
мизантропка - мн. мизантропки, ж. Жена мизантроп.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: