Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

тра - Намерени са 339 думи от търсенето
ултравиолетов - ултравиолетова, ултравиолетово, мн. ултравиолетови, прил. Спец. Във физиката за лъчи — който лежи зад виолетовата граница на филтъ...
централизация - мн. централизации, ж. Съсредоточаване в един център, подчиняване на един център. Централизация на управлението.
централизирам - централизираш, несв. и св.; какво. Извършвам централизация; съсредоточавам.
абстрахирам се - абстрахираш се, несв. и св.; от какво. Не вземам предвид, не вземам под внимание.
безпристрастен - безпристрастна, безпристрастно, мн. безпристрастни.Който не проявява или не изразява пристрастие.// нареч. безпристрастно. / същ. ...
встрастявам се - встрастяваш се, несв. и встрастя се, св.Увличам се страстно; пристрастявам се. Беше се встрастил в алкохола.
демонстративен - демонстративна, демонстративно, мн. демонстративни, прил. 1. Който е добре изразен, предизвикателен, за да покаже протест, несъгла...
екстравагантен - екстравагантна, екстравагантно. мн. екстравагантни, прил. Обикн. за облекло — който се разминава с общоприетото; твърде особен, ст...
катраненочерен - катраненочерна, катраненочерно, мн. катраненочерни, прил. Който е с черен цвят като катран.
контраатакувам - контраатакуваш, несв. и св.; какво/ кого. Провеждам контраатака.
сладострастник - мн. сладострастници, м. Сладострастен човек.
транслитерация - само ед. Спец. В езикознанието - предаване на букви от една азбука чрез букви от друга азбука, без оглед на оригиналния им изговор...
традиционалист - мн. традиционалисти, м. Привърженик на традиционализма.
транквилизатор - мн. траквилизатори, (два) транквилизатора, м. Общо наименование на лекарства за успокоение.
транслитерирам - транслитерираш, несв. и се.; какво. Правя транслитерация.
трансплантация - само ед. Спец. В медицината — присаждане на части от органи или на органи от едно място на друго, от един на друг човек или животн...
трансплантирам - трансплантираш, несв. и св.; какво, на кого. Извършвам трансплантация. // същ. трансплантиране, ср.
трансцендентен - трансцендентна, трансцендентно, мн. трансцендентни, прил. Спец. Във философията — който се намира извън пределите на познанието, н...
администраторка - мн. администраторки.Жена администратор.
абстракционизъм - (фр. abstraction-nisme по лат. abstractus 'отвлечен' + -изъм)Изк. Формалистично направление в изкуството през XX в., кое...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: