Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

тра - Намерени са 339 думи от търсенето
страхливка - мн. страхливки, ж. Страхлива жена.
страшилище - мн. страшилища, ср. Нещо, обикн. живо същество, което всява страх, ужас, паника. Физкултурникът е страшилище за учениците.
тетралогия - мн. тетралогии, ж. Това, което е от четири части (обикн. книга, филм). Тетралогията на Димитър Талев.
траектория - мн. траектории, ж. 1. Спец. Във физиката — линията, която описва движещо се в пространството тяло. 2. Линията, която описва изстре...
тракторист - мн. трактористи, м. Лице, което кара трактор.
транзистор - мн. транзистори, (два) транзистора, м. 1. Полупроводников прибор за усилване, генериране и преобразуване на електрическите колебан...
транслация - само ед. 1. Предаване на извън-студийни радио- и телевизионни предавания. 2. Приемане на електрически сигнали и предаването им от ...
трансмисия - мн. трансмисии, ж. Спец. В техниката — съвкупност от механизми за предаване на въртеливо движение от двигател към потребители на е...
трапезария - мн. трапезарии, ж. 1. Стая в жилище, предназначена за хранене. 2. Заведение за безплатно раздаване на храна. Откривам трапезария з...
тристранен - тристранна, тристранно, мн. тристранни, прил. 1. Който има три страни. 2. В който участват три страни. Тристранни преговори. Трист...
ултрамарин - само ед. Боя със син цвят; минералът лазурит. // прил. ултрамаринов, ултрамаринова, ултрамариново, мн. ултрамаринови.
абстрахирам - (нем. abstrahieren по лат. abstraho 'отвличам, откъсвам')Филос. Отделям съществените признаци от несъществените; извлича...
архистратег - (гр. archistrategos)Воен. Главнокомандващ.
безстрастен - безстрастна, безстрастно, мн. безстрастни.Който е лишен от страст; равнодушен, безразличен.// нареч. безстрастно.// същ. безстраст...
времетраене - само ед.Срок, време, през което нещо става, трае, използва се.
встрастя се - встрастиш се, мин. св. встрастих се, мин. прич. встрастил се, св.— вж. встрастявам се.
демонстрант - мн. демонстранти, м. Участник в демонстрация (в 1 знач.).
диаметрален - диаметрална, диаметрално, мн. диаметрални, прил. 1. Който се отнася до диаметър. 2. Прен. Противоположен, в най-голяма сила различ...
екстрадирам - екстрадираш, несв. и св.; кого. Спец. Предавам по официален път престъпник на държавата, чийто гражданин е той. // същ. екстрадира...
екстрахирам - екстрахираш, несв. и св.; какво. Подлагам на екстракция. // същ. екстрахиране, ср.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: