Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сме - Намерени са 80 думи от търсенето
име - мн. имена, ср. 1. Наименование на човек от раждането му. Името му е Иван. Как ти е името, момче? 2. Наименование на животно. Еднат...
смел - смела, смело, мн. смели, прил. 1. Който е безстрашен, храбър, решителен. Смел войник. Смел борец. 2. Който съдържа или изразява бе...
смес - сместа, мн. смеси, ж. 1. Съвкупност, маса, продукт от механично обединяване на вещества, запазващи характерните си качества. Смес ...
смет - сметта, само ед., ж. 1. Отпадъци, прах, нечистотии, които се смитат или се събират, за да се изхвърлят, в помещение или по улица; ...
смея - смееш, мин. св. смях, мин. прич. смял, несв. Набирам смелост да извърша нещо; дръзвам, решавам се, предприемам, престрашавам се. С...
смета - сметеш, мин. св. сметох, мин. прич. смел, св. - вж. смитам.
осмея - осмееш, мин. св. осмях, мин. прич. осмял, св. — вж. осмивам.
смеля - смелеш и смелиш, мин. св. смлях и смелих, мин. прич. смлял и смелил, св. — вж. смилам.
сменя - смениш, мин. св. смених, мин. прич. сменил, св. — вж. сменям.
смерч - смерчът, смерча, мн. смерчове, (два) смерча, м. Атмосферен вихър, възникващ от гръмотевични облаци, с голям диаметър, височина и с...
късмет - мн. късмети, (два) късмета, м. Разг. 1. Само ед. Съдба, сполука, щастие. Имам късмет. Нямам капка късмет. Роден съм с голям късмет...
смекча - смекчиш, мин. св. смекчих, мин. прич. смекчил, св. — вж. смекчавам.
сметка - мн. сметки, ж. 1. Изчисление, пресмятане. Направих сметка — струва много скъпо. 2. Изразходена сума, обикн. в ресторант или за усл...
сметна - сметнеш, мин. св. сметнах, мин. прич. сметнал, св. — вж. смятам.
смешка - мн. смешки, ж. 1. Шега, смешна случка. Разказвам смешки. Правя смешки. 2. Нещо невероятно, измислица. Стига си ми разправял смешки...
посмея - посмееш, мин. св. посмях и посмеях, мин. прич. посмял и посмеял, св. — вж. посмявам.
несмел - несмела, несмело, мн. несмели, прил. Който не е смел; плах, боязлив. Несмел отговор. Несмел човек.
писмен - писмена, писмено, мн. писмени, прил. 1. Написан или напечатан. Писмен паметник. Писмена заповед. 2. Който се извършва с писане. Пи...
сменям - сменяш, несв. и сменя, св. 1. Какво/кого. Подменям едно (използвано, изразходвано) с друго. Сменям кърпите за лице. Сменям гума на...
смески - само мн. Фураж, смес от различни видове храни. Смески за пилета.
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: