Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сим - Намерени са 72 думи от търсенето
симулирам - симулираш, несв. и св. Наподобявам нещо; преструвам се. // същ. симулиране, ср.
факсимиле - мн. факсимилета, ср. 1. Точно възпроизведен (чрез преснимане или клише) оригинал на ръкопис, подпис, книга и др. 2. Печат с гравир...
символист - мн. символисти, м. Привърженик и последовател на символизма. Българските символисти са малобройни.
асимилатор - мн. асимилатори, (два) асимилатора.Държава, която провежда политика на асимилация.// прил. асимилаторски.
асимилация - мн. асимилации.1. В биологията - усвояване на външни вещества в организма.2. В политиката - поглъщане, претопяване на един народ и...
асимилирам - асимилираш.1. Извършвам асимилация; подлагам на асимилация.2. Прен. Усвоявам , възприемам.
зависимост - зависимостта, само ед., ж. 1. Ограниченост на действията от чужда воля, власт, влияние; несамостоятелност. Малките страни са в зав...
символизъм - само ед. Спец. В изкуството и литературата — индивидуалистично направление от края на XIX и началото на XX в., представителите на ...
таксиметър - мн. таксиметри, (два) таксиметъра, м. Уред в такси за измерване на изминатия път и за посочване на сумата, която трябва да се запл...
независимо - нареч. Свободно, самостоятелно. • Независимо от. Предлог. Без да се взема под внимание; въпреки, извън зависимостта от нещо. Незав...
максимален - максимална, максимално, мн. максимални, прил. Най-голям, краен, последен, най-висок. Максимални усилия.
песимистка - мн. песимистки, ж. Жена песимист.
симидчийка - мн. симидчийки, ж. Жена симидчия.
симпатичен - симпатична, симпатично, мн. симпатични, прил. Който предизвиква симпатия; привлекателен, приятен, обаятелен, очарователен. Симпати...
симулантка - мн. симулантки, ж. Жена симулант.
симулантен - симултантна, симултантно, мн. симултантни, прил. Едновременен, синхронен. Симултантен превод.
симфоничен - симфонична, симфонично, мн. симфонични, прил. 1. Който е със структура на симфония. Симфонична творба. 2. Който е предназначен за ...
символичен - символична, символично, мн. символични, прил. 1. Който служи за символ; условен. Символичен жест. 2. Прен. Разг. Който е застъпен ...
симетричен - симетрична, симетрично, мн. симетрични, прил. Който е проява на симетрия; съразмерен. Симетрични триъгълници.
асиметричен - асиметрична, асиметрично, мн. асиметрични.Който е лишен от симетрия.// същ. асиметричност.
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: