Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сим - Намерени са 72 думи от търсенето
максималист - мн. максималисти, м. Човек, който проявява максимализъм.
симпатизант - мн. симпатизанти, м. Лице, което симпатизира на друго лице или на партия/организация, като ги подкрепя (обикн. в избори).
максимализъм - само ед. Предявяване на крайни искания; прекаленост. Не бива да проявяваш максимализъм.
символизирам - символизираш, несв. и св.; какво. Символ съм на нещо; изпълнявам функция на символ. Сърцето символизира любов.
симпатизирам - симпатизираш, несв. и св.; на кого/на какво. Изпитвам или проявявам симпатия. Много хора му симпатизират.
символически - символическа, символическо, мн. символически, прил. Символичен (в 1 знач.).
симфонически - симфоническа, симфоническо, мн. симфонически, прил. Симфоничен.
генералисимус - (нем. Generalissimus по лат. generalissimus 'най-главен')Воен. Най-висше военно звание; върховен главнокомандващ.
максималистка - мн. максималистки, ж. Жена максималист.
симпатизантка - мн. симпатизантки, ж. Жена симпатизант.
симптоматичен - симптоматична, симптоматично, мн. симптоматични, прил. Който е симптом за нещо. Симптоматично изказване.
симптоматически - симптоматическа, симптоматическо, мн. симптоматически, прил. Симптоматичен.
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: