Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сим - Намерени са 72 думи от търсенето
съм - си, е, сме, сте, са, мин. св. бях, мин. прич. бил, несв. 1. Съществувам, има ме. Беше лято. 2. Намирам се, присъствам. Вчера бях н...
сам - сама, само, мн. сами, прил. 1. Единствен, без други. Оставам сам на улицата. Стоя сам в къщи. 2. Самотен, усамотен, без естествена...
сом - сомът, сома, мн. сомове, (два) сома, м. Сладководна шаранова риба без люспи с дължина до 5 м, с мустаци и висококачествено месо. Л...
дим - димът, дима, само ед., м. Издигащи се нагоре нагорещени газове, примесени с продукти от горенето; пушек. • Дим да ме няма. Напуска...
ким - кимът, кима, само ед., м. 1. Топлолюбиво тревисто растение със семена, съдържащи етерично масло. 2. Семената на това растение, изп...
мим - мимът, мима, мн. мимове, м. 1. Актьор, който играе само с жестове и мимики, без думи. 2. Прен. Смешник, клоун, шут.
сив - сива, сиво, мн. сиви, прил. 1. Който е с цвят на пепел, получен от смесването на бяла и черна боя. Сив вълк. 2. За коса, мустаци —...
син - синът, сина, мн. синове, м. 1. Дете от мъжки пол по отношение на родителите си. Раждам син. 2. Мъж като представител на определена...
сит - сита, сито, мн. сити, прил. 1. Който не чувства глад, който се е нахранил. Не ми сипвай повече — сит съм. 2. Остар. За храна — кой...
тим - тимът, тима, мн. тимове, (два) тима, м. В спорта — група от спортисти, които се състезават заедно с други такива групи; отбор.
чим - чимът, чима, мн. чимове, (два) чима, м. Четвъртито парче земя с израсла трева, което се използва за покриване на площи. Подмениха ...
кесим - неизм. • Едно към кесим. Разг. Произволно. Продадох го на цена едно към кесим.
симид - мн. симиди, (два) симида, м. Питка от бяло брашно, заквасена със специална мая.
символ - мн. символи, (два) символа, м, Това, което служи за условен знак при обозначаването или възприемането на обект, идея, религиозна п...
хрисим - хрисима, хрисимо, мн. хрисими, прил. Разг. 1. Кротък, смирен, покорен. Хрисимо дете. 2. Който изразява смиреност, покорство. Хриси...
зависим - зависима, зависимо, мн. зависими, прил. Ограничен в своите действия от чужда воля, власт, влияние. Зависим от родителите си. Завис...
максима - мн. максими, ж. Основен принцип в живота, ръководно правило; мъдра мисъл, изразена в кратко изречение.
погасим - погасима, погасимо, мн. погасими, прил. Който подлежи на погасяване. Погасим дълг.
поносим - поносима, поносимо, мн. поносими, прил. Който може да се понесе, да се изтърпи. Поносим климат.
симптом - мн. симптоми, (два) симптома, м. Признак, предвестник на нещо. Първите симптоми на болестта се проявиха.
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: