Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

р-з-------- - Намерени са 116 думи от търсенето
разсъбличам - разсъбличаш, несв. и разсъблека, св.; кого. Събличам голямата част от дрехите или изцяло. Разсъблякох детето. - разсъбличам се/раз...
разсъмне се - мин. св. разсъмна се, мин. прич. разсъмнало се, св. - вж. разсъмва се.
разблъсквам - разблъскваш, несв. и разблъскам, св.; какво/кого. Блъскам в различни посоки, за да си проправя път; разбутвам. Разблъсквам тълпата...
разбъбря се - разбъбреш се и разбъбриш се, мин. св. разбъбрах се и разбъбрих се, мин. прич. разбъбрал се и разбъбрил се, св. — вж. разбъбрям се.
разбърникам - разбърникаш, св. — вж. разбърниквам.
развълнувам - развълнуваш, сw.; какво/кого. Предизвиквам вълнение у някого. Думите му ме развълнуваха. — развълнувам се. Започвам да се вълнувам...
развървя се - развървиш се, мин. св. развървях се, мин. прич. развървял се, св. — вж. развървявам се.
развъртявам - развъртяваш, несв. и развъртя, св.; какво. 1. Развъртам. 2. Въртя около себе си в различни посоки. Развъртявам брадва. 3. Прен. Ра...
раздрънквам - раздрънкваш, несв. и раздрънкам, св.; какво. 1. Разлюлявам силно нещо, което дрънка, за да издаде звук. Раздрънквам звънци. 2. Раз...
разоръжавам - разоръжаваш, несв. и разоръжа, св.; какво/кого. Отнемам цялото количество оръжие, въоръжението; обезоръжавал. — разоръжавам се/ ра...
разоръжение - само ед. Разоръжаване.
разпокъсвам - разпокъсваш, несв. и разпокъсам, св.; какво. Разделям на няколко части, на късове; раздробявам.
разпръсквам - разпръскваш, несв. и разпръскам, св. 1. Какво/кого. Пръскам в различни посоки на много места. Разпръсквам тълпа. 2. Прен. Какво. П...
разстъпя се - разстъпиш се, мин. св. разстъпих се, мин. прич. разстъпил се, св. — вж. разстъпвам се.
разсъждавам - разсъждаваш, несв. 1. Мисля логически, последователно, за да стигна до извод, до умозаключение; обмислям. Разсъждавам постоянно. 2...
разсъждение - мн. разсъждения, ср. 1. Последователно свързани мисли, които водят до умозаключение. Дълбоки разсъждения. 2. Изказване. Неговите р...
разсъмва се - несв. и разсъмне се, св.; безл. Става светло сутрин , започва денят; съмва се, развиделява се.
разсъхна се - разсъхнеш се, мин. св. разсъхнах се, мин. прич. разсъхнал се, св. — вж. разсъхвам се.
разтръбявам - разтръбяваш, несв. и разтръбя, се.; какво. 1. Чрез тръбене предизвиквам вниманието на хората, за да им съобщя нещо; разгласявам, р...
разтръсквам - разтръскваш, несв. и разтръскам, се.; какво. Започвам да тръскам силно. Разтръсквам чантата си, за да падне монетата.
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: