Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

рист - Намерени са 127 думи от търсенето
маникюрист - мн. маникюристи, м. Лице, чиято професия е да прави маникюр.
милитарист - мн. милитаристи, м. Лице, което провежда милитаризъм.
пристанище - мн. пристанища, ср. 1. Място на брега, оборудвано и приспособено за спиране на плавателни съдове, и градът, в който се намира. 2. ...
пристануша - мн. пристануши, ж. Разг. Мома, която е пристанала.
пристройка - мн. пристройки, ж. Допълнително построено помещение или сграда към съществуваща.
семинарист - мн. семинаристи, м. 1. Ученик в семинария. 2. Участник в семинар (в 3 знач.). Всички семинарйсти от Летния семинар по български ез...
снайперист - мн. снайперисти, м. Стрелец, който действа със специални прибори за точна стрелба. Снайперисти наблюдават сградата с похитителите.
терористка - мн. терористки, ж. Жена терорист.
тракторист - мн. трактористи, м. Лице, което кара трактор.
тристранен - тристранна, тристранно, мн. тристранни, прил. 1. Който има три страни. 2. В който участват три страни. Тристранни преговори. Трист...
фигуристка - мн. фигуристки, ж. Жена фигурист.
християнка - мн. християнки, ж. Жена християнин.
хумористка - мн. хумористки, ж. Жена хуморист.
фолклорист - мн. фолклористи, м. 1. Специалист по фолклористика. 2. Събирач на фолклор.
християнин - мн. християни, м. Човек, който изповядва християнството.
непристъпен - непристъпна, непристъпно, мн. непристъпни, прил. 1. Който не може да се изкачи; стръмен. Непристъпни скали. 2. Който не може да се...
безкористен - безкористна, безкористно, мн. безкористни.Който е лишен от корист.// нареч. безкористно.// същ. безкористност, безкористността.
булдозерист - мн. булдозеристи.Лице, чиято професия е да работи с булдозер.
мемоаристка - мн. мемоаристки, ж. Жена мемоарист.
кариеристка - мн. кариеристки, ж. Жена кариерист.
страници: 1 2 3 4 5 6 7
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: