Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

рет - Намерени са 144 думи от търсенето
рът - рътът, ръта, мн. рътове, (два) ръта, м. Издължен, стръмен, но невисок хълм; рид, бърдо.
рат - ратта, само ед., ж. Остар. 1. Война, битка. 2. Войска. // прил. ратен, ратна, ратно, мн. ратни.
бет - нареч.Остар. Лошо, некрасиво; неудобно, неприлично.
зет - зетят, зетя, мн. зетьове, м. Съпруг на дъщеря по отношение на нейните родители, братя, сестри и роднини. Взехме добър зет. • Завря...
ре- - представка. В състава на думи със значение повторение или връщане обратно, назад, напр. реваксинация, реекспорт, реинфекция, рекон...
рев - ревът, рева, мн. ревове, (два) рева, м. Реване.
ред - редът, реда, мн. редове, (два) реда, м. 1. Разположени в права линия същества или еднородни предмети, знаци. Застани в реда си! Ку...
реч - речта, мн. речи, ж. 1. Обширно изказване по някакъв проблем, обикн. политически или във връзка с празник; слово. Подготвям реч. По...
сет - сетът, сета, мн. сетове, (два) сета, м. Партия игра на тенис.
чет - неизм. Остар. Брой. • Нямат чет. Твърде много са.
трета - мн. трети, ж. Третина. Една трета. Две трети.
ретуш - само ед. Ръчно поставени сенки на негатив или снимка.
барета - мн. барети.1. Мека кръгла шапка без периферия и широко дъно.2. Прен. Разг. Служещ във военна или военизирана част със специално пр...
бретон - мн. бретони, (два) бретона.Коса спусната върху челото, подрязана в права линия.
ишарет - мн. ишарети, (два) ишарета, м. Разг. Знак, направен с ръка, очи и др.
карета - мн. карети. ж. Истор. Луксозна покрита кола на пружини, теглена от коне, за превозване на хора. Нае карета до кралския двор.
кретам - креташ, несв. 1. Вървя, движа се бавно, с усилие; клатя се. Стара е, едва крета, но върви. 2. Прен. Карам трудно съществуване, едв...
ретина - само ед. Спец. Гъсто мрежесто разклонение на очния нерв, чрез което се възприемат образите.
ретро- - Първа съставна част на сложни думи със значение назад, отзад, напр. ретромузика, ретромода и др.
трето- - Първа съставна част на сложни думи със значение който е свързан с нещо трето по ред, напр. третокласен, третостепенен, третокурсни...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: