Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ражда - Намерени са 42 думи от търсенето
жажда - само ед. 1. Желание, чувство на потребност да се пие вода. 2. Прен. С предлога за. Силно желание за нещо. Жажда за любов/ за знани...
ръжда - само ед. 1. Продукт от окислението на желязото с оранжевочервеникав цвят. 2. Вид болест по листата на културните растения.
вражда - мн. вражди, ж.Отношения и/или действия, изпълнени с омраза, неприязън, ненавист.
раждам - раждаш, несв. и родя, св. 1. Добивам рожба, ставам майка. Роди вчера. Роди го в неделя. 2. За растение, почва — давам плод. Ябълка...
вграждам - вграждаш, вградя.1. Зазиждам, вкарвам в зид.2. Прен. Оставям, откъсвам от себе си нещо скъпо, интимно.- вграждам се/ вградя се. На...
зараждам - зараждаш, несв. и зародя, св. Започвам да раждам. — зараждам се/зародя се. Възниквам, създавам се, появявам се. В сърцето и се зар...
ограждам - ограждаш, несв. и оградя, св. 1. Какво. Поставям ограда около нещо. Оградих двора с тел. 2. Какво. Поставям знак около нещо. Оград...
израждам - израждаш, несв. и изродя, св.; кого/какво. Помагам при раждане. Тази лекарка е изродила хиляди деца.
нараждам - нараждаш, несв. и народя, св.; какво. Раждам много, доста, в голямо количество. Лозето е народило толкова грозде, че трудно ще го ...
пораждам - пораждаш, несв. и породя, св. 1. За жена — раждам второ дете скоро след първото. 2. Остар. Какво/кого. Раждам. Породила мъжка рожб...
възраждам - възраждаш, несв. и възродя, св.1. Кого. Правя да стане отново деен, жив. Това направо ме възроди.2. Какво. Възстановявам. Възражда...
гражданин - мн. граждани, м.1. Лице, което е родено и/или живее в град.2. Жител, поданик на една държава. Български гражданин.// същ. умал. гр...
гражданка - мн. гражданки, ж.Жена гражданин.
забраждам - забраждаш, несв. и забрадя, св.; кого/ какво. Слагам забрадка или шал. Дай да те забрадя, ти не можеш. Забради този шал, студено е...
заграждам - заграждаш, несв. и заградя, се. 1. Какво. Поставям ограда; ограждам. Заграждам двора със зид. 2. Какво/кого. Заобикалям, обкръжава...
изграждам - изграждаш, несв. и изградя, св.; какво. 1. Чрез градене построявам. Тази седмица ще изградят единия етаж. 2. Съставлявам, образува...
съграждам - съграждаш, несв. и съградя, св.; какво. Изграждам, издигам, построявам. Той съгради с много труд нова къща.
обграждам - обграждаш, несв. и обградя, св.; какво/кого. 1. Обикалям от всички страни. Полицията обгради нарушителите. 2. Прен. Проявявам спец...
отбраждам - отбраждаш, несв. и отбрадя, св.; кого. Разг. Свалям, махам забрадка. Отбради детето.
прираждам - прираждаш, несв. и природя, св.; кого. Раждам дете или деца от следващ брак, които се присъединяват към предишните.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: