Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

рад - Намерени са 201 думи от търсенето
радиолокатор - мн. радиолокатори, (два) радиолокатора, м. Устройство за откриване на различни обекти чрез радиолокация.
радиостанция - мн. радиостанции, ж. 1. Апаратура, инсталация за предаване и приемане на сигнали, на информация посредством радиовълни. 2. Уред за...
радиотехника - само ед. 1. Наука за електромагнитните колебания и радиовълните, както и за тяхното приложение в практиката. 2. Съвкупност от ради...
радиофикация - само ед. Снабдяване, оборудване с приспособления за радиовръзка.
радиофицирам - радиофицираш, несв. и св.; какво. Снабдявам, обзавеждам с приспособления за радиовръзка. Радиофицирахме района.
жизнерадостен - жизнерадостна, жизнерадостно, мн. жизнерадостни, прил. Който се радва на живота; бодър, весел.
злорадствувам - злорадствуваш, несв. Злорадствам.
състрадателен - състрадателна, състрадателно, мн. състрадателни, прил. Който е склонен да състрадава; жалостив, милостив. // нареч. състрадателно....
подкрадвам се - подкрадваш се, несв. и подкрадна се, св. Промъквам се към нещо тихо, незабелязано, крадешком.
радиозасечник - мн. радиозасечници, (два) радиозасечника, м. Уред за засичане на (неизвестен) радиопредавател; радиопеленгатор.
радиоприемник - мн. радиоприемници, (два) радиоприемника, м. Апарат за приемане на радиовълни и трасформирането им в звукове; радиоапарат.
радиотелеграф - обикн. ед. Система за телеграфна връзка посредством радиовълни; безжичен телеграф.
радиоактивност - радиоактивността, само ед., ж. Свойство на атомите на някои химически елементи да се разпадат, като отделят голямо количество енер...
традиционалист - мн. традиционалисти, м. Привърженик на традиционализма.
градоустройство - само ед.Дейност, свързана с планирането, изграждането и благоустройството на градове.// прил. градоустройствен, градоустройствена,...
традиционализъм - традиционализмът, традиционализма, само ед., м. Привързаност към традициите и отдаване голяма роля на тях.
радиопеленгатор - мн. радиопеленгатори, (два) радиопеленгатора, м. Радиозасечник.
радиопредавател - радиопредавателят, радиопредавателя, мн. радиопредаватели, (два) радиопредавателя, м. Апаратура за произвеждане и предаване на рад...
радиотранслация - мн. радиотранслации, ж. Препращане на радио сигнали.
радиотелеграфист - мн. радиотелеграфисти, м. Човек, който предава или приема по радиотелеграф; радист.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: