Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

п-------- - Намерени са 833 думи от търсенето
песъчинка - мн. песъчинки, ж. Едно зърно пясък.
побързвам - побързваш, несв. и побързам, св. 1. Полагам усилие да стане по-бързо. Побързай да се върнеш. 2. Вървя по-бързо. Побързайте, за да ...
подплънка - мн. подплънки, ж. 1. Само ед. Материал за изпълване на дреха. 2. Малко парче плат, напълнено с такъв материал и зашито.
помръквам - помръкваш, несв. и помръкна, св. Ставам мрачен. Небето помръкна. Лицето му помръкна.
потръпвам - потръпваш, несв. и потръпна, св. Внезапно започвам да треперя; побиват ме тръпки. Потръпвам от ужас.
потърпевш - потърпевша, потърпевшо, мн. потърпевши, прил. Който е пострадал от нещо. Всички присъстващи са потърпевши.
пресъхвам - пресъхваш, несв. и пресъхна, св. 1. Губя течността, влагата си. Устните ми пресъхват. Реката пресъхва. 2. Съхна повече от необход...
първожрец - мн. първожреци, м. Първият по сан сред жреците.
пантеизъм - само ед. 1. Философско учение, което отъждествява бога с природата. 2. Обожествяване на природата.
параметър - мн. параметри, (два) параметъра, м. Величина, размер, който характеризира основните свойства на предметите и явленията.
пацифизъм - само ед. Политическо течение, което се характеризира с проповядване на мир и се обявява срещу всички войни, включително освободите...
периметър - мн. периметри, (два) периметъра, м. 1. Спец. В геометрията — сборът от дължината на всички страни на геометрична фигура; обиколка....
песимизъм - само ед. 1. Философски възглед, който включва разочарование от действителността и недоверие към добро или успешно бъдеще. 2. Мрачн...
петолъчка - мн. петолъчки, ж. Звезда с пет заострени ъгъла.
плеоназъм - мн. плеоназми, (два) плеоназъма, м. Речева конструкция, в която излишно се повтарят близки или еднакви по значение думи. // прил. ...
поблъскам - поблъскаш, св. — вж. поблъсквам.
побългаря - побългариш, мин. св. побългарих, мин. прич. побългарил, св. — вж. побългарявам.
побърквам - побъркваш, несв. и побъркам, св. 1. В какво. Бъркам за малко време или от време на време. Някой побърква в джоба ми. 2. Остар. Пре...
погърчвам - погърчваш, несв. и погърча, св. 1. Кого. Правя насила грък. 2. Какво. Придавам гръцки характер и особености. — погърчвам се/ погър...
подвъргна - подвъргнеш, мин. св. подвъргнах, мин. прич. подвъргнал, св. — вж. подвъргвам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: