Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

псих - Намерени са 15 думи от търсенето
психо- - Първа съставна част на думи със значение психически, душевен, напр.: психоневроза, психомоторен, психотерапия, психофизиология и д...
психика - само ед. 1. Спец. Свойство на висо-коорганизираната материя да отразява обективния свят. 2. Съвкупност от вътрешни преживявания ка...
психоза - само ед. 1. Спец. В медицината — психическо заболяване, което се изразява в изкривено възприемане на околния свят и неадекватно по...
психопат - мн. психопати, м. Човек с болна психика.
психолог - мн. психолози, м. 1. Специалист по психология. 2. Прен. Разг. Познавач на човешката душа, проникновен човек. Добър психолог.
психиатър - мн. психиатри, м. Специалист по психиатрия.
психиатрия - само ед. Спец. Раздел от медицината, който изучава психичните заболявания и средствата за тяхното лекуване. // прил. психиатричен,...
психопатия - обикн. ед. Разстройство на психическата дейност; душевно разстройство.
психология - само ед. Спец. 1. Наука, която изучава закономерностите на психическата дейност, както и учебен предмет по тази наука. 2. Съвкупно...
психотропен - психотропна, психотропно, мн. психотропни, прил. • Психотропно средство/вещество. Спец. Лекарствен препарат, който може да влияе в...
психоанализа - само ед. Субективно направление в психологията, психиатрията, педагогиката, естетиката и социологията в края на XIX в., създадено ...
психотроника - само ед. Наука, която се занимава с парапсихологичните явления и влиянието им върху поведението на човека.
психоаналитик - мн. психоаналитици, м. Специалист консултант в областта на психоанализата.
психопатология - само ед. Патология на душевните заболявания.
гещалтпсихология - (нем. Gestalt-psychologie по Gestalt 'образ' + психология)Псих. Направление в психологията от началото на XX в., което р...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: