Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

пра - Намерени са 255 думи от търсенето
прасе - мн. прасета, ср. 1. Малкото на свиня. 2. Диал. Прасец.
пратя - пратиш, мин. св. пратих, мин. прич. пратил, св. — вж. пращам.
праша - прашиш, мин. св. праших, мин. прич. прашил, несв. 1. Вдигам прах. 2. Какво/кого. Посипвам с прах. Праша лампата.
пращя - пращиш, мин. св. пращях, мин. прич. пращял, несв. 1. Издавам особен остър шум. Огънят праща. 2. Прен. Разг. Препълнен съм, пълен с...
възпра - възпреш, мин. св. възпрях, мин. прич. възпрял, св.— вж. възпирам.
опрася - опрасиш, мин. св. опрасих, мин. прич. опрасил, св. - вж. опрасвам.
оправя - оправиш, мин. св. оправих, мин. прич. оправил, св. — вж. оправям.
опраша - опрашиш, мин. св. опраших, мин. прич. опрашил, св. — вж. опрашвам.
неправ - неправа, неправо, мн. неправи, прил. Който е погрешен, неправилен, несправедлив.
папрат - папратта, мн. папрати, ж. Тревисто растение без цветове и семена, с перести листа, което се размножава чрез спори. Орлова папрат. ...
подпра - подпреш, мин. св. подпрях, мин. прич. подпрял, св. — вж. подпирам.
правда - само ед. 1. Истина (във 2 знач.). Казвам правдата. 2. Справедливост. Умирам за правдата.
право- - Първа съставна част на сложни думи със значение, който се отнася към право,, напр.: правораздаване, правосъдие, правоспособен, пра...
празен - празна, празно, мн. празни, прил. 1. В който няма (почти) нищо или никого. Празен стомах. Празна къща. Празна чаша. Празен стол. 2...
празня - празниш, мин. св. празних, мин. прич. празнил, несв.; какво. Правя да стане празен; изливам, изсипвам, изхвърлям и др.
пранги - само мн. Остар. Окови, вериги.
прасец - мн. прасци, (два) прасеца, м. 1. Мускул на крака под коляното. 2. Само мн. Прасета.
прасна - праснеш, мин. св. праснах, мин. прич. праснал, св. — вж. прасвам.
пратка - мн. пратки, ж. Това, което се праща (във 2 знач.).
прахан - праханта, само ед., ж. 1. Сухо вещество от дървесна гъба, което служи за запалване на огън от огниво. 2. Гъба, от която се прави т...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: