Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

пом - Намерени са 135 думи от търсенето
напомня - напомниш, мин. св. напомних, мин. прич. напомнил, св. — вж. напомням.
напомпя - напомпиш, мин. св. напомпих, мин. прич. напомпил, св. Напомпам.
помитам - помиташ, несв. и помета, св. 1. Какво. Мета изцяло; измитам. Помитам стаята. 2. Прен. Кого/какво. Насилствено отстранявам от пътя ...
помятам - помяташ, несв. и пометна, св. Разг. За бременна жена - преждевременно се освобождавам от плода по мое желание или без мое желание;...
помагам - помагаш, несв. и помогна, св. 1. На кого/на какво. Оказвам помощ, подкрепа; подпомагам. Помагам на ближния си. 2. Принасям полза. ...
помагач - мн. помагачи, м. Човек, който помага на някого; помощник.
пометна - пометнеш, мин. св. пометнах, мин. прич. пометнал, св. — вж. помятам.
помогна - помогнеш, мин. св. помогнах, мин. прич. помогнал, св. — вж. помагам.
помрача - помрачиш, мин. св. помрачих, мин. прич. помрачил, св. — вж. помрачавам.
спомена - споменеш, мин. св. споменах, мин. прич. споменал, св. — вж. споменавам.
упомена - упоменеш, мин. св. упоменах, мин. прич. упоменал, св. — вж. упоменавам.
помежду - 1. Предлог. Обикновено с лични место-имения (особено с кратките им форми) — означава между (лица). Помежду им. Помежду тях. 2. Нар...
поменик - мн. поменици, (два) поменика, м. 1. Списък на имена, които се четат на големи църковни празници за "бог да прости" или з...
поместя - поместиш, мин. св. поместих, мин. прич. поместил, св. — вж. помествам.
помисля - помислиш, мин. св. помислих, мин. прич. помислил, св. — вж. помислям.
помощен - помощна, помощно, мн. помощни, прил. 1. Който е предназначен за помощ. 2. Допълнителен, второстепенен. Помощен материал. Помощна т...
запомням - запомняш, несв. и запомня, св.; какво/кого. Задържам в паметта си; запаметявам. Запомни всичко, каквото му казаха. // същ. запомня...
помръдна - помръднеш, мин. св. помръднах, мин. прич. помръднал, св. — вж. помръдвам.
помръкна - помръкнеш, мин. св. помръкнах, мин. прич. помръкнал, св. — вж. помръквам.
помъквам - помъкваш, несв. и помъкна, св. 1. Какво/кого. Започвам да мъкна, 2. Какво/кого. Мъкна кратко време. 3. Кого. Пренебр. Водя със себ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: