Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

пит - Намерени са 107 думи от търсенето
изпитателен - изпитателна, изпитателно, мн. изпитателни, прил. 1. Който е свързан с изпробване на техническите качества. Изпитателен срок. Изпит...
капитулация - само ед. 1. Капитулиране. 2. Договорът за капитулиране между воюващи. Подписвам капитулация.
капитулирам - капитулираш, несв. и св. 1. Прекратявам военни действия и се отказвам от война в полза на противника. 2. Прен. Отстъпвам на някакъ...
питекантроп - мн. питекантропи, м. Най-старият изкопаем първобитен човек, свързващо звено между маймуните и човека.
изкупителен - изкупителна, изкупително, мн. изкупителни, прил. • Изкупителна жертва. Жертва, с която се изкупват грехове, грешки, провинения. Ст...
укрепителен - укрепителна, укрепително, мн. укрепителни, прил. 1. Който служи за укрепване. Укрепителни зидове. Укрепителни работи по сградата. ...
възпитателка - мн. възпитателки, ж.Жена възпитател.
заслепителен - заслепителна, заслепително, мн. заслепителни, прил. Който заслепява; причинява заслепение.
любопитствам - любопитстваш, несв. Проявявам любопитство.
млекопитаещо - мн. млекопитаещи, ср. Животно, което храни малките си с мляко; бозайник.
окопитвам се - окопитваш се, несв. и окопитя се, св. Съвземам се, идвам на себе си. Не мога да се окопитя след това преживяване.
сиропиталище - мн. сиропиталища, ср. Обществено заведение, в което се отглеждат сираци, изоставени или бедни деца; майчин дом. // прил. сиропитал...
австралопитек - (по лат. australis 'южен' + гр. pithekos 'маймуна')Палеонт. Вид човекоподобна маймуна, намерена като изкопаемо...
превъзпитание - само ед. Възпитаване отново, по нов начин.
капитализирам - капитализираш, несв. и св.; какво. В икономиката - превръщам в капитал. Ще капитализирам всички лихви. - капитализирам се. Превръщ...
капитализация - само ед. Спец. 1. В икономиката — превръщане на принадена стойност в капитал. 2. В икономиката — прибавяне на лихвите към капитала...
препитавам се - препитаваш се, несв. Прехранвам се, издържам се. Препитавам се от уроци.
рекапитулация - само ед. 1. Кратко обобщение на нещо прочетено, извършено или казано. Па направим рекапитулация. 2. Спец. Проверка на търговски кн...
старопиталище - мн. старопиталища, ср. Обществено заведение за прютяване на изоставени и немощни стари хора. // прил. старопиталищен, старопиталищ...
подкрепителен - подкрепителна, подкрепително, мн. подкрепителни, прил. Който придава сили. Подкрепително питие.
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: