Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

пит - Намерени са 107 думи от търсенето
подпитвам - подпитваш, несв. и подпитам, св.; кого. Неявно насочвам разговора чрез въпроси с цел да разбера, да узная нещо.
препитвам - препитваш, несв. и препитам, св.; кого. Задавам различни въпроси на различни хора върху един и същ учебен материал. Препитвам учен...
разпитвам - разпитваш, несв. и разпитам, св.; кого. Задавам поредица от въпроси на едно лице за различни неща или на много хора за едно и също...
изкупител - изкупителят, изкупителя, мн. изкупители, м. Лице, което изкупва чужди грехове.
възпитаник - мн. възпитаници, м.1. Този, когото възпитавам, уча. Ето го моя възпитаник. Той е мой възпитаник.2. Лице, което е получило или полу...
възпитавам - възпитаваш, несв. и възпитам, св.1. Кого/какво. Системно въздействам, влияя, за да формирам нечии характер. Мислех си, че съм успя...
възпитание - само ед.1. Системно въздействие върху някого (обикн. дете) с цел да се формира характерът му. Не подлежи на възпитание.2. Навици з...
възпитател - възпитателят, възпитателя, мн. възпитатели, м.1. Човек, който се занимава с възпитанието на някого. Не ставам за възпитател.2. Лиц...
допитам се - допиташ се, св. — вж. допитвам се.
невъзпитан - невъзпитана, невъзпитано, мн. невъзпитани, прил. Който няма възпитание; груб, неучтив, некултурен. Невъзпитан отговор. Невъзпитани...
окопитя се - окопитиш се, мин. св. окопитих се, мин. прич. окопитил се, св. — вж. окопитвам се.
опитомявам - опитомяваш, несв. и опитомя, св. 1. Какво. Приучвам диво животно към поведение на питомно. Опитоми едно мече. 2. Прен. Разг. Кого....
капиталист - мн. капиталисти, м. Човек, който притежава голям капитал.
капитулант - мн. капитуланти, м. 1. Лице, което е за прекратяване на военни действия в полза на противника. 2. Лице, склонно да отстъпи пред не...
препитание - само. ед. Прехрана.
допитвам се - допитваш се, несв. и допитам се, св.; до кого/до какво. Търся съвета, мнението на някого. Допитвам се до народа. Допитвам се до съ...
встъпителен - встъпителна, встъпително, мн. встъпителни, прил.С който се започва; начален. Встъпително слово.
капитализъм - само ед. Икономическа система с отличителни черти свобода на пазара, концентрация на частната и корпоративната собственост и разпр...
любопитство - само ед. 1. Силно желание нещо да се разбере, да се види, да се узнае. Изгарящо любопитство. Удовлетворявам любопитство. 2. Интере...
изкупителка - мн. изкупителки, ж. Жена изкупител.
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: