Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

пен - Намерени са 96 думи от търсенето
внезапен - внезапна, внезапно, мн. внезапни.Който става или започва изведнъж, бързо неочаквано. Внезапен удар. Внезапен дъжд.// нареч. внезап...
епентеза - мн. епентези, ж. Спец. В езикознанието — вмъкване на звук в състава на дума при изговор.
заслепен - заслепена, заслепено, мн. заслепени, прил. 1. Който е ослепен за миг от силна светлина. 2. Който не може реално да преценява обсто...
захлупен - захлупена, захлупено, мн. захлупени, прил. 1. Който е с капак, похлупак, като с похлупак. 2. Който е легнал с лицето надолу. 3. Ко...
достъпен - достъпна, достъпно, мн. достъпни, прил. 1. До който има достъп. Богатството изглеждаше достъпно. Галерията е достъпна за всеки. 2....
съвкупен - съвкупна, съвкупно, мн. съвкупни, прил. Който е резултат на обща дейност; сборен, съвместен. Съвкупен продукт. // нареч. съвкупно.
търпение - само ед. 1. Способност да се търпи. Имайте малко търпение. Губя търпение. 2. Настойчивост, упоритост при работа. С търпение и труд...
пентагон - мн. пентагони, (два) пентагона, м. 1. Петоъгълник. 2. Само ед. Министерство на военните работи в САЩ, чиято сграда има форма на пе...
цепеница - мн. цепеници, ж. Голям къс от разцепено дърво, който се използва за горене. Сложих няколко цепеници в камината.
подкупен - подкупна, подкупно, мн. подкупни, прил. Който приема подкупи.
вцепенен - вцепенена, вцепенено, мн. вцепенени, прил.1. Който е неподвижен, безчувствен, вдървен.2. Прен. Изненадан, уплашен.// същ. вцепенен...
пенкилер - само ед. 1. Разг. Лекарство, което лекува всички болести. 2. Прен. Човек, който се наема да извърши всяка работа.
препеням - препеняш, несв. и препеня, св. Разг. Държа нещо на огън, докато му се скрие пяната.
апендицит - (нлат. appendicitis по лат. appendix 'придатък' + -ит)Мед. Възпаление на апендикса; апандисит.
запеня се - запениш се, мин. св. запених се, мин. прич. запенил се, св. — вж. запенвам се.
престъпен - престъпна, престъпно, мн. престъпни, прил. Който се отнася до престъпление. Престъпен план. Престъпна идея.
допотопен - допотопна, допотопно, мн. допотопни, прил. 1. Който е от отминали времена, отпреди библейския потоп. Допотопно влечуго. 2. Прен. М...
еднотипен - еднотипна, еднотипно, мн. еднотипни, прил. Който е от един и същ тип с друг. Еднотипни постройки. // същ. еднотипност, еднотипност...
раболепен - раболепна, раболепно, мн. раболепни, прил. Който проявява раболепие; угоднически. Раболепна усмивка. // същ. раболепност, раболеп...
разпенвам - разпенваш, несв. и разпеня, св.; какво. Правя да се появи пяна. Разпенвам белтъци. — разпенвам се/ разпеня се. 1. Ставам на пяна и...
страници: 1 2 3 4 5
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: