Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

пен - Намерени са 96 думи от търсенето
пенсионер - мн. пенсионери, м. Човек, който получава пенсия. // прил. пенсионерски, пенсионерска, пенсионерско, мн. пенсионерски.
фототипен - фототипна, фототипно, мн. фототипни, прил. Който е отпечатан след предварително нанасяне на фотографиран материал върху стъклена и...
целокупен - целокупна, целокупно, мн. целокупни, прил. В цялостен вид, цял. Целокупен народ.
суспензия - мн. суспензии, ж. Спец. Флуидна дисперсна система, в която равномерно са разпределени множество твърди и течни частици с много мал...
пеницилин - само ед. Вид лекарство - антибиотик, получен от гъбна плесен, който предотвратява растежа на много бактерии. // прил. пеницилинов,...
принципен - принципна, принципно, мн. принципни, прил. 1. Който се съобразява с принцип. Принципно решение. Принципен човек. 2. Който се отнас...
стипендия - мн. стипендии, ж. Парична помощ, която се дава на учещ се, за да извърши определена дейност. Студентска стипендия. Конкурс за стип...
терпентин - само ед. Наименование на масло, което се добива от иглолистни дървета чрез дестилация на смолата им. // прил. терпентинов, терпент...
вцепенявам - вцепеняваш, несв. и вцепеня, св.Правя да стане вцепенен.— вцепенявам се/вцепеня се.Ставам вцепенен.
заслепение - само ед. Състояние на заслепен (във 2 знач.). Изпадам в заслепение.
недостъпен - недостъпна, недостъпно, мн. недостъпни, прил. 1. Който не може да се доближи, до който не може да се стигне. Недостъпни скали. Нед...
нетърпение - само ед., мн. нетърпения, ср. Липса на търпение при очакване или извършване на нещо. С нетърпение отвори плика.
неподкупен - неподкупна, неподкупно, мн. неподкупни, прил. Който не може да бъде подкупен; честен. Неподкупен политик. // същ. неподкупност, не...
серпентина - мн. серпентини, ж. 1. Остри завои на път по стръмни склонове. 2. Дълга цветна хартиена лента, която се хвърля във въздуха по време...
степенувам - степенуваш, несв. 1. Какво. Подреждам според степента на важност, значимост. Трябва да степенуваме нещата. 2. Спец. В математиката...
постепенен - постепенна, постепенно, мн. постепенни, прил. Който се извършва на последователни степени, плавно, без скокове. Постепенен преход....
вцепенение - само ед.Състояние на неподвижност, безчувственост.
запенвам се - запенваш се, несв. и запеня се, св. 1. Започвам да образувам пяна. Вълната се запени и стигна брега. 2. При болест, агония - устат...
непристъпен - непристъпна, непристъпно, мн. непристъпни, прил. 1. Който не може да се изкачи; стръмен. Непристъпни скали. 2. Който не може да се...
великолепен - великолепна, великолепно, мн. великолепни.1. Разкошен, прекрасен, блестящ, красив.2. Който има изключителни качества; отличен.// н...
страници: 1 2 3 4 5
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: