Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

о---- - Намерени са 191 думи от търсенето
осъдя - осъдиш, мин. св. осъдих, мин. прич. осъдил, св. - вж. осъждам.
обръч - мн. обръчи, (два) обръча, м. 1. Сгъната във формата на колело пластина от метал или дърво. Наби обръчите на кацата. Рокля с обръчи...
ожъна - ожънеш, мин. св. ожънах, мин. прич. ожънал. св. — вж. ожънвам.
окръг - мн. окръзи, (два) окръга, м. 1. Истор. Административно-териториална единица в миналото. Варненски окръг. 2. Териториална единица п...
окъпя - окъпеш, мин. св. окъпах, мин. прич. окъпал, св. — вж. окъпвам.
окъся - окъсиш, мин. св. окъсих, мин. прич. окъсил, св. — вж. окъсявам.
омъжа - омъжиш, мин. св. омъжих, мин. прич. омъжил, св. — вж. омъжвам.
опъна - опънеш, мин. св. опънах, мин. прич. опънал, св. — вж. опъвам.
остър - остра, остро, мн. остри, прил. 1. Който има тесен, тънък връх. Остър молив. Остра чука. 2. Който може да реже добре или да пробожд...
отвъд - нареч. От другата страна на някаква граница; оттатък. Да отидем отвъд.
отвън - нареч. 1. Вън от мястото, в което се намирам. Отвън се чу шум. 2. От други държави, от друго място. Внасям продукти отвън. 3. От в...
откъм - предлог. 1. За посока — от. Откъм къщата се зададе майка му. 2. За отношение към обект — по отношение на. България не е бедна откъ...
откъс - мн. откъси, (два) откъса, м. Част от литературна, филмова или музикална творба, отделена от цялото. В учебника са поместени няколк...
отъня - отъниш, мин. св. отъних, мин. прич. отънил, се. — вж. отънявам.
отъпя - отъпиш, мин. св. отъпих, мин. прич. отъпил, св. — вж. отъпявам.
обект - мн. обекти, (два) обекта, м.1. Предмет, явление, факт, към който е насочена някаква дейност. Обект на изследване.2. Предприятие, у...
обзор - мн. обзори, (два) обзора, м.1. Преглед на обединени от обща тема явления. Политически обзор.2. Възможност за обхващане с поглед на...
обрат - мн. обрати, (два) обрата, м. 1. Рязка промяна в движението или развитието на нещо. Обрат в отношенията. 2. Спец. Своеобразно съчет...
обрив - мн. обриви, (два) обрива, м. Малки пъпки, които се появяват върху кожата или лигавицата при заболяване. Алергичен обрив.
общо- - Първа част на сложни думи, която означава: 1. Общ за нещо, назовано чрез втората част: общовойскови, общоградски, общонароден и др...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: