Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

оча - Намерени са 68 думи от търсенето
еча - ечиш, мин. св. ечах, мин. прич. ечал, несв. Ехтя.
ока - мн. оки, ж. Остар. Мярка за тежина, равна на 1225 или 1283 грама.
ода - мн. оди, ж. Спец. 1. Лирическо произведение, пропито с възторжени чувства. 2. Музикално произведение, което възпява важно събитие ...
ора - ореш, мин. св. орах, мин. прич. орал, несв.; какво. Обработвам земята с рало, плуг, за да я подготвя за засяване. Днес ще орем гол...
оса - мн. оси, ж. 1. Ципокрило жилещо насекомо със светложълто-черна окраска. 2. Прен. Пренебр. Зъл човек, който лесно кипва и нагрубява...
уча - учиш, мин. св. учих, мин. прич. учил, несв. 1. Занимавам се в учебно заведение и вкъщи, за да добия знания, да овладея определен м...
коча - мн. кочи, ж. В религиозните ритуали — блюдо от варено и отцедено жито, оформено и украсено със захар и орехови ядки, което се подн...
лоча - лочиш, мин. св. лочих, мин. прич. лочил, несв.; какво. 1. За животно — поемам течност с език, за да пия. Котката лочи мляко. 2. Пр...
соча - сочиш, мин. св. сочих и сочих. мин. прич. сочил и сочил, несв. 1. Какво/кого. Показвам, насочвам вниманието (с жест, с поглед). Со...
точа - точиш, мин. се. точих, мин. прич. точил, несв.; какво. 1. Черпя течност на тънка струя. Точа вино от бъчвата. Точа вода от резерво...
клоча - клочиш, мин. св. клочих, мин. прич. клочил, несв. За кокошка - издавам характерни звуци, когато искам да мътя пиленца или когато п...
кочан - мн. кочани, (два) кочана, м. 1. Плодът на царевицата — със зърната или без тях. Един кочан царевица. Сухите кочани не се изхвърлят...
плоча - мн. плочи, ж. 1. Плоскост от твърдо вещество. Бетонна плоча на къща. 2. Четириъгълен тънък камък, употребяван за покриви или за на...
скоча - скочиш, мин. св. скочих, мин. прич. скочил, св. — вж. скачам.
заточа - заточиш, мин. св. заточих, мин. прич. заточил, св. — вж. заточавам.
източа - източиш, мин. св. източих, мин. прич. източил, св. — вж. източвам.
нароча - нарочиш, мин. св. нарочих, мин. прич. нарочил, св. — вж. нарочвам.
насоча - насочиш, мин. св. насочих, мин. прич. насочил, св. — вж. насочвам.
наточа - наточиш, мин. св. наточих, мин. прич. наточил, св. — вж. наточвам.
посоча - посочиш, мин. св. посочих, мин. прич. посочил, св. — вж. посочвам.
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: