Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

н---- - Намерени са 131 думи от търсенето
насея - насееш, мин. св. насях, мин. прич. насял, св. — вж. насявам.
насип - мн. насипи, (два) насипа, м. 1. Изкуствено земно възвишение. Железопътен насип. 2. Ситен обрив по гърлото.
натам - нареч. Към място, намиращо се по-далече от говорителя; нататък, в тази посока. Натам е моята къща.
наука - мн. науки, ж. 1. Система от знания за закономерностите в развитието на природата, обществото и мисленето и за същността на явления...
наумя - наумиш, мин. св. наумих, мин. прич. наумил, св. — вж. наумявам.
науча - научиш, мин. св. научих, мин. прич. научил, св. — вж. научавам.
нафта - само ед. Петролен продукт — жълтеникава течност, която се използва за отопление и като гориво в някои двигатели. // прил. нафтов, ...
нахал - мн. нахали, м. Разг. Нахалник, безсрамник.
нахут - само ед. Вид бобово растение и неговият плод, който се пече като леблебия.
нация - мн. нации, ж. 1. Исторически създала се група хора, възникнала върху общност на езика, територията, икономическия живот и културат...
начет - мн. начети, (два) начета, м. Спец. Неправомерно изразходвани средства, за които няма документи и поради това трябва да се възстано...
начин - мн. начини, (два) начина, м. Подход за извършване на някаква дейност; похват, способ. Тази задача може да се реши по два начина. •...
нашив - само ед. Това, което е нашито върху нещо, обикновено за украса; бродерия. Роклята е е богат нашив.
нашия - нашиеш, мин. св. наших, мин. прич. нашил, св. — вж. нашивам.
наяве - нареч. В действителност, не насън. За първи път виждаше орхидеи наяве. • Излизам наяве. Разкривам се, ставам известен за всички. С...
недра - само мн. Вътрешност, среда, утроба, лоно. В земните недра.
нехая - нехаеш, мин. св. нехаях, мин. прич. нехаял, несв. 1. За какво. Не се грижа, не обръщам внимание. Нехая за мнението им. 2. Диал. Жи...
нивга - нареч. Разг. Никога.
никак - отриц. нареч. 1. Ни най-малко. Никак не обичам да пътувам сама. 2. В никакъв случай, по никакъв начин. Никак не става. Никак не мо...
никна - никнеш, мин. св. никнах, мин. прич никнал, несв. 1. Пробивам, показвам се на повърхността. Никнат му зъби. Никне нова трева. 2. Пр...
страници: 1 2 3 4 5 6 7
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: