Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

н------ - Намерени са 392 думи от търсенето
назорям - назоряш, несв. Назорвам.
наколен - наколна, наколно, мн. наколни, прил. Който е разположен върху колове, забити във вода. Наколни жилища.
наконтя - наконтиш, мин. св. наконтих, мин. прич. наконтил, св. — вж. наконтвам.
накриво - нареч. Не в права посока, встрани. Стъпи накриво. • Гледам накриво (някого). Отнасям се враждебно към някого.
наместо - предлог. Вместо.
намножа - намножиш, мин. св. намножих, мин. прич. намножил, св. — вж. намножавам.
намокря - намориш, мин. св. намокрих, мин. прич. намокрил, св. — вж. намокрям.
намотая - намотаеш, мин. св. намотах, мин. прич. намотал, св. — вж. намотавам.
наносен - наносна, наносно, мн. наносни, прил. Който е образуван чрез наноси. Наносни пластове.
наопаки - нареч. 1. С вътрешната страна навън. Облякла си блузата наопаки. 2. Противоположното, обратното, напук. Прави всичко наопаки.
наостря - наостриш, мин. св. наострих, мин. прич. наострил, св. — вж. наострям.
наочник - мн. наочници, (два) наочника, м. Обикн. мн. Кожени парчета, които са прикрепени отстрани на конската глава, за да ограничат виждан...
наплодя - наплодиш, мин. св. наплодих, мин. прич. наплодил, св. — вж. наплодявам.
напомня - напомниш, мин. св. напомних, мин. прич. напомнил, св. — вж. напомням.
напомпя - напомпиш, мин. св. напомпих, мин. прич. напомпил, св. Напомпам.
напорен - напорна, напорно, мн. напорни, прил. Който създава напор, налягане, натиск. Напорна сила.
направо - нареч. 1. В права линия. Ще вървиш направо. 2. По най-краткия път, без отклонение. Отиваш направо при лекаря, за да те прегледа. 3...
напряко - нареч. — вж. напреки.
напусто - нареч. Разг. Напразно, залудо.
наркоза - само ед. 1. Упойка. 2. Състояние, в което се намира организмът след упояване.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: