Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ном - Намерени са 88 думи от търсенето
равномерен - равномерна, равномерно, мн. равномерни, прил. Който е постоянен, на еднакви интервали, без големи отклонения в размерите, скоростт...
физиономия - мн. физиономии, ж. 1. Образ, външен вид, изражение на лице. Човешка физиономия. 2. Прен. Характерни особености на нещо; специфика....
гастрономия - само ед.Готварското изкуство.
закономерен - закономерна, закономерно, мн. закономерни, прил. Който е подчинен на закони (в 3 знач.). // същ. закономерност, закономерността, ж...
икономисвам - икономисваш, несв. и икономисам, св.; какво. Запазвам част от определените за изразходване средства, материали и др.; спестявам. Т...
пълномаслен - пълномаслена, пълномаслено, мн. пълномаслени, прил. За мляко и млечни продукти — на който е запазена цялата масленост.
пълномощник - мн. пълномощници, м. Човек, който е получил пълномощия. // прил. пълномощнически, пълномощническа, пълномощническо, мн. пълномощни...
единомислие - само ед. Еднаквост във възгледи и мислене.
икономистка - мн. икономистки, ж. Жена икономист.
номинативен - номинативна, номинативно, мн. номинативни, прил. 1. Който се отнася до именителен падеж. 2. Който назовава; означаващ.
феноменален - феноменална, феноменално, мн. феноменални, прил. Рядък, изключителен, свръхестествен. Феноменална памет. Феноменални явления. // н...
физиономист - мн. физиономисти, м. Човек, който лесно запомня физиономии и бързо разпознава хората по тях. Съвършен физиономист.
астрономичен - астономична, астрономично, мн. астрономични.1. Който се отнася до астрономия.2. Прен. Извънредно, необикновено голям.
актиномицети - (нлат. actinomy-cetes по актино- + гр. mykes 'гъба')Микробиол. Низши организми с черти на бактерии и прости гъби.
актиноморфен - (по актино- + гр. morphe 'вид, форма')Биол. Бот. Устроен във вид на лъчи.
пълномощница - мн. пълномощници, ж. Жена пълномощник.
икономически - икономическа, икономическо, мн. икономически, прил. 1. Който се отнася до икономиката като стопанска система. Икономическа основа....
номенклатура - само ед. 1. Съвкупността от всички наименования, употребявани в дадена област. 2. Списък на названията на изделията от дадено прои...
преноменирам - преномерираш, несв. и св.; какво. Номерирам отново.
пълнометражен - пълнометражна, пълнометражно, мн. пълнометражни, прил. За филм — който е достатъчно дълъг, за да запълни една прожекция (около час...
страници: 1 2 3 4 5
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: