Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

нер - Намерени са 140 думи от търсенето
инженерство - мн. инженерства, ср. 1. Само ед. Висше техническо образование, подготовка на инженер. 2. Специалност на инженер. Всички инженерств...
колекционер - мн. колекционери, м. Човек, който събира еднородни предмети, животински и растителни видове и др. Страстен колекционер на марки. К...
кондиционер - мн. кондиционери, (два) кондиционера, м. Апарат за поддържане на температурата, влажността и състава на въздуха в помещение, както...
минералогия - само ед. Наука за минералите. // прил. минералогичен, минералогична, минералогично, мн. минералогични.
минераложка - мн. минераложки, ж. Жена минералог.
неравенство - мн. неравенства, ср. 1. Отсъствие на равенство. Социално неравенство. 2. Спец. В математиката — съотношение между величини с разли...
опозиционер - мн. опозиционери, м. 1. Член на опозиционна партия. 2. Вечен противник на решение или предложение.
магазинерка - мн. магазинерки, ж. Жена магазинер.
неразбираем - неразбираема, неразбираемо, мн. неразбираеми, прил. Който не може да се разбере. Неразбираем текст. // същ. неразбираемост, неразб...
пансионерка - мн. пансионерки, ж. Жена пансионер.
пенсионерка - мн. пенсионерки, ж. Жена пенсионер.
регенератор - мн. регенератори, (два) регенератора, м. Спец. Уред за запазване на топлината на вече използван нагрят въздух.
регенерация - само ед. Възстановяване, създаване отново.
селекционер - мн. селекционери, м. Лице, което извършва селекция. Селекционер на отбор.
венерически - венерическа, венерическо, мн. венерически, прил.• Венерическа болест. Спец. В медицината — общо название на заразни болести, преда...
нерешителен - нерешителна, нерешително, мн. нерешителни, прил. 1. Който трудно взема решение, колеблив. Нерешителен човек. 2. Който е лишен от т...
газгенератор - (нем. Gasgenerator по газ + лат. generator 'създател')Техн. Съоръжение за добиване на газ от твърди горива чрез непълно ...
неръкотворен - неръкотворна, неръкотворно, мн. неръкотворни, прил. Остар. Който не е сътворен от човешка ръка. Неръкотворен паметник.
биоинженерия - (по био- + инженер)Биол. Отрасъл на генетиката, който се занимава с внасяне на изкуствени изменения в живите организми и техните ж...
мисионерство - само ед. Занятие на мисионер.
страници: 1 2 3 4 5 6 7
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: