Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

нер - Намерени са 140 думи от търсенето
пленер - мн. пленери, (два) пленера, м. 1. Рисуване на открито, сред природата. 2. Отразяване на природата в картини, фотоси и др.
скенер - мн. скенери, (два) скенера, м. Спец. 1. В медицината - апарат, който позволява детайлен оглед на вътрешността на човешкото тяло, к...
генерал - мн. генерали, м.Висше офицерско звание, а също и лице, което има това звание.// прил. генералски.
енерго- - Първа съставна част на сложни думи със значение енергия (в 1 знач.), напр. енергобаланс, енергокомбинат, енергомашиностроене, енер...
нерядко - нареч. В малки промеждутъци от време, често. Нерядко посещавам братовчедите си.
манерка - мн. манерки, ж. Войнишки или туристически метален съд за вода с тясно гърло, обикновено с вместимост един литър.
минерал - мн. минерали, (два) минерала, м. Естествено неорганично химическо вещество, което влиза в състава на земната кора. // прил. минера...
неравен - неравна, неравно, мн. неравни, прил. 1. Чиято повърхност не е гладка. Неравен двор. 2. Който не е еднакъв по качество, големина, з...
панерка - мн. панерки, ж. Малък панер за хляб, плодове или други вещи.
неруден - нерудна, нерудно, мн. нерудни, прил. Който не е руда, напр. глина, пясък. Нерудни изкопаеми.
рутинер - мн. рутинери, м. Човек, който проявява рутина (във 2 знач.); консерватор.
енергия - само ед. 1. Едно от основните свойства на материята — способност да произвежда работа. Механична енергия. Водна енергия. Електриче...
инертен - инертна, инертно, мн. инертни, прил. 1. Който е бездеен, безинициативен, подчиняващ се на обстоятелствата. 2. Във физиката - който...
изнервя - изнервиш, мин. св. изнервих, мин. прич. изнервил, св. — вж. изнервям.
инерция - само ед. 1. Спец. Във физиката — свойство на телата да запазват състоянието си на покой или движение, докато външна сила не промен...
инженер - мн. инженери, м. Специалист с висше техническо образование. Строителен инженер. Машинен инженер. // прил. инженерен, инженерна, ин...
нереден - нередна, нередно, мн. нередни, прил. Който не е законен или съобразен с общопризнатия ред; нежелан, недопустим. Нередни прояви.
центнер - мн. центнери, (два) центнера, м. Мярка за тежина, равна на сто килограма.
акционер - мн. акционери.Притежател на акции, участник с акции.// прил. акционерен, акционерна, акционерно, мн. акционерни.
дизайнер - мн. дизайнери, м. Специалист по дизайн.
страници: 1 2 3 4 5 6 7
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: