Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

нер - Намерени са 140 думи от търсенето
доктринер - мн. доктринери, м. Човек, който безрезервно следва определена доктрина, без да се съобразява с условията в действителността. // пр...
контейнер - мн. контейнери, (два) контейнера, м. Трайна опаковка за превозване на неопакова-ни товари, научна апаратура на космически станции....
минералог - мн. минералози, м. Специалист по минералогия.
неработен - неработна, неработно, мн. неработни, прил. Който не е свързан с работа; почивен. Неработен ден.
нередност - нередността, мн. нередности, ж. 1. Само ед. Качество на нереден. 2. Нарушаване на приетия ред; провинение, беззаконие.
инервация - само ед. В медицината — изпращане на дразнения от централната нервна система към различни органи.
магазинер - мн. магазинери, м. 1. Лице, което продава в магазин; продавач. Работи като магазинер в гастронома. 2. Завеждащ склад или магазия. ...
неразумен - неразумна, неразумно, мн. неразумни, прил. 1. Който не проявява здрав разум. 2. Който не е извършен според изискванията на здравия...
неразбран - неразбрана, неразбрано, мн. неразбрани, прил. 1. Който не е разбран. Неразбран урок. 2. Който не може да се разбере. Неразбрани ду...
пансионер - мн. пансионери, м. Човек, който живее в пансион.
планерист - мн. планеристи, м. Лице, което лети с планер.
рафинерия - мн. рафинерии, ж. Фабрика за рафиниране.
пенсионер - мн. пенсионери, м. Човек, който получава пенсия. // прил. пенсионерски, пенсионерска, пенсионерско, мн. пенсионерски.
генеричен - генерична, генерично, мн. генерични.Родов.
енергичен - енергична, енергично, мн. енергични, прил. Пълен с енергия (в 2 знач.); решителен, активен, деен, интензивен. // нареч. енергично....
фенерджия - мн. фенерджии, м. Истор. Човек, който се е грижил за уличното осветление в миналото, когато то се е състояло от фенери.
дизайнерка - мн. дизайнерки, ж. Жена дизайнер.
енергетика - само ед. Стопанска област, която включва производството, преобразуването, пренасянето и използването на различните видове енергия ...
неразлъчен - неразлъчна, неразлъчно, мн. неразлъчни, прил. Който никога не се отделя от друг; неразделен. Неразлъчно стадо. // същ. неразлъчнос...
планеризъм - само ед. Вид спорт — летене с планери.
страници: 1 2 3 4 5 6 7
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: