Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

нени - Намерени са 64 думи от търсенето
наводнение - мн. наводнения, ср. Стихийно бедствие, при което сушата е залята от вода.
наклонение - мн. наклонения, ср. Спец. В граматиката — глаголна категория, изразяваща отношението на говорещия към реалността на действието. По...
обединение - мн. обединения, ср. 1. Самоед. Обединяване. След обединението бяха по-силни. 2. Група хора, организации, учреждения, които се съюз...
разяснение - мн. разяснения, ср. Тълкуване на нещо, обясняване в подробности; разясняване. Давам разяснения.
упражнение - мн. упражнения, ср. Занимание за добиване или усъвършенстване на практически умения след теоретично разглеждане на материал. Упраж...
отклонение - мн. отклонения, ср. 1. Отклоняване. 2. Път, линия, която се отделя от главния път или линия; отбивка.
прояснение - мн. прояснения, ср. Проясняване, озарение.
подчинение - само ед. Отношение на зависимост.
поклонение - мн. поклонения, ср. Обикн. ед. 1. Посещение на свещени места. 2. Отдаване на почит (на покойник).
провинение - мн. провинения, ср. Нарушение на някакво правило, закон; вина, простъпка, грешка.
усложнение - мн. усложнения, ср. 1. Затруднение, заплитане на положението; бъркотия, пречка; трудност, която възниква допълнително. Поради лошо...
вцепенение - само ед.Състояние на неподвижност, безчувственост.
затруднение - мн. затруднения, ср. 1. Трудност, пречка, спънка при извършване, протичане на нещо. Имахме големи затруднения при обзавеждането на...
изпражнение - мн. изпражнения, ср. Отпадъчни вещества, които се изхвърлят през ануса на човек или животно.
разединение - мн. разединения, ср. Разединяване.
разклонение - мн. разклонения, ср. Клон, отклонение.
преклонение - само ед. Почит, покорство.
притеснение - обикн. ед. Качество, състояние на притеснен и на притеснителен. Изпитвам притеснение.
раздразнение - мн. раздразнения, ср. Силна възбуда, предизвикана от отрицателни преживявания. Обхванат от раздразнение.
присъединение - мн. присъединения, ср. Съединение, присъединяване.
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: