Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

л------ - Намерени са 102 думи от търсенето
лесовъд - мн. лесовъди, м. Специалист по лесовъдство.
лиризъм - само ед. Емоционалното съдържание на всяко лирическо произведение или на всяко произведение на изкуството; чувствителност, настрое...
лъжкиня - мн. лъжкини, ж. Жена лъжец.
лъжовен - лъжовна, лъжовно, мн. лъжовни, прил. Разг. Който е лъжлив (във 2 и 3 знач.). • Лъжовен свят. Суетен, нетраен, измамен.
лъчение - мн. лъчения, ср. Изпускане на частици с енергия.
ледовит - ледовита, ледовито, мн. ледовити, прил. 1. Който е покрит с лед (обикн. в названията на полярните морета). Ледовито море. Северния...
леопард - мн. леопарди, (два) леопарда, м. Хищник от семейство котки с черно-оранжева окраска и характерни петна по кожата, който живее в Аф...
летопис - мн. летописи, (два) летописа, м. 1. Последователен списък на събития и случки по години, направен от техен съвременник; хроника. 2...
лактоза - само ед. Спец. В химията — млечна захар, главен въглехидрат в млякото.
лампион - мн. лампиони, (два) лампиона, м. 1. Поставена на висока стойка лампа или няколко лампи за осветление на открито. 2. Подвижна елект...
ланолин - само ед. Жълтеникаво маслоподобно вещество, получено от овча вълна, използвано в медицината, козметиката. // прил. ланолинов, лано...
лековит - лековита, лековито, мн. лековити, прил. Който има лечебни свойства. Лековити треви. Лековита вода. Лековито място.
леснота - само ед. Леснина, лекота. Пиша с леснота.
лиандро - само ед. Декоративно дръвче с ароматни розови, червени, бели и др. цветчета, отглеждано в големи саксии; олеандър.
либрето - само ед. Спец. 1. Текст на вокално-сценично произведение, като опера, оперета, оратория и др. 2. Кратко изложение на съдържанието ...
линотип - само ед. Печатарска машина, която отлива набрания текст на цели редове, както и напечатаният по такъв начин текст. // прил. линоти...
личност - личността, мн. личности, ж. 1. Човекът като индивид, лице с присъщите му духовни качества. Права на личността. Ставам личност. 2. ...
ловджия - мн. ловджии, м. Ловец.
ловувам - ловуваш, несв. 1. Занимавам се с лов. Ловувам по тези гори от десет години. 2. Ходя на лов. Тази неделя ще ловуваме.
логичен - логична, логично, мн. логични, прил. 1. Който е разумен, закономерен, произтича от връзката между нещата. Логичен извод. Логично р...
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: