Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

opt - Намерени са 27 думи от търсенето
оптик - мн. оптици, м. 1. Специалист по оптика. 2. Лице, което се занимава с производство и продажба на оптически уреди.
коптор - мн. коптори, (два) коптора, м. 1. Малка, ниска, схлупена къща, направена от различни, обикн. нестроителни материали. В предградият...
оптика - мн. оптики, ж. 1. Само ед. Дял от физиката, който изучава свойствата на светлината и свързаните с нея явления. 2. Само ед. Съвкупн...
роптая - роптаеш, мин. св. роптах, мин. прич. роптал, несв. Изказвам (тихо) недоволство, възмущение; недоволствам, негодувам, протестирам, ...
топтан - нареч. Разг. 1. Заедно, на едро, на един път. Продавам всичката стока топтан. 2. Всички, заедно, вкупом. Ще свършим работата топта...
диоптър - мн. диоптри, (два) диоптъра, м. Единица за измерване на пречупвателната сила на оптическо стъкло.
оптатив - само ед. Спец. В граматиката — желателно наклонение.
оптация - само ед. Спец. Право за избор на поданство при преминаване на една територия към властта на друга държава.
оптирам - оптираш, несв. и св. 1. Извършвам опта-ция. 2. Избирам от няколко възможности една.
оптичка - мн. оптички, ж. Жена оптик.
роптание - само ед. Роптаене, ропот.
синоптик - мн. синоптици, м. Метеоролог, който прави прогноза за времето. // прил. синоптичен, синоптична, синоптично, мн. синоптични. // при...
адоптатор - (лат. adoptator)Юр. Осиновител.
адоптация - и адопция (лат. adoptatio, adoptio)Юр. Осиновяване.// Прил. адоптивен.
възроптая - възроптаеш, мин. св. възроптах, мин. прич. възроптал, св.— вж. възроптавам.
оптимизъм - само ед. 1. Спец. Философски възглед, според който светът се развива към по-добро, усъвършенства се. 2. Бодро и жизнерадостно свет...
кооптация - само ед. Включване на нови членове в състава на изборен орган без избори.
кооптирам - кооптираш, несв. и св.; кого. Извършвам кооптация. Кооптираха го в синдикалния съвет. // прил. кооптиран, кооптирана, кооптирано, ...
оптимален - оптимална, оптимално, мн. оптимални, прил. Най-благоприятен, най-близък до желаното. Оптимални условия.
оптически - оптическа, оптическо, мн. оптически, прил. 1. Който се отнася до оптика. Оптически прибори. 2. Зрителен, светлинен. Миражът е опти...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: