Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

лом - Намерени са 71 думи от търсенето
дом - домът, дома. мн. домове и домове, (два) дома, м. 1. Жилище, където постоянно живее отделно семейство, както и самото семейство. Аз...
лоб - лобът, лоба, мн. лобове, (два) лоба, м. Остар. Горна лицева част на черепа; чело. Висок лоб. Открит лоб.
лов - ловът, лова, само ед., м. 1. Преследване с цел ловене или убиване на диви животни. Организирам голям лов. Отивам на лов. Ще има ло...
лой - лойта, само ед., ж. Мазнина от овца, говедо, заек и др. // прил. лоен, лоена, лоено, мн. лоени.
лос - лосът, лоса, мн. лосове, (два) лоса, м. Диво животно от рода на елените с широки разклонени рога.
лош - лоша, лошо, мн. лоши, прил. 1. За човек — който е зъл, злобен. Лоша жена. Лош човек. 2. Който е недоброкачествен, негоден, развале...
ром - ромът, рома, само ед., м. Вид концентрирано алкохолно питие, приготвено обикн. от меласата на захарна тръстика.
сом - сомът, сома, мн. сомове, (два) сома, м. Сладководна шаранова риба без люспи с дължина до 5 м, с мустаци и висококачествено месо. Л...
том - томът, тома, мн. томове, (два) тома, м. 1. Отделна книга от съчинение, издадено в няколко книги. История в три тома. Първи том на ...
щом - съюз. 1.За въвеждане на подчинено изречение за време, след чието действие се извършва и действието от главното изречение; когато, ...
ломя - ломиш, мин. св. ломих, мин. прич. ломил, несв.; какво. 1. Чупя, руша. Ломя скалата. Ломя клоните. 2. Прен. Пречупвам характер, пре...
взлом - взломът, взлома, само ед., м.Проникване в помещение чрез разбиване на врата, прозорец и под. Кражба с взлом.
силом - нареч. Чрез прилагане на сила; насила, принудително, насилствено. Накара я силом да влезе.
сломя - сломиш, мин. св. сломих, мин. прич. сломил, св. — вж. сломявам.
телом - нареч. Остар. Що се отнася до тялото; физически. Телом съм здрав. • Телом и духом. Изцяло, напълно.
апломб - само ед.Показна самоувереност в държанието или при говорене.
диплом - мн. дипломи, (два) диплома, м. Диплома.
ломлив - ломлива, ломливо, мн. ломливи, прил. Който лесно се чупи, руши, ломи. Ломлива скала.
ломотя - ломотиш, мин. св. ломотих, мин. прич. ломотил, несв. 1. Говоря неразбрано, завалено (поради пиянство, болест и др.). 2. Прен. Разг...
пломба - мн. пломби, ж. 1. Твърд пълнеж, с който се затваря отвор в болен зъб. Златна пломба. 2. Оловна плочка с кръгла форма, върху коя-тб...
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: