Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

к---------- - Намерени са 119 думи от търсенето
калоричност - калоричността, само ед., ж. 1. Количеството топлина, получена при изгаряне на един килограм гориво. 2. Енергийната стойност на хра...
каменоломна - мн. каменоломни, ж. Място, където се вадят камъни за строителство; каменна кариера. Работи в каменоломната.
каманийност - кампанийността, само ед., ж. Състояние на усилена, напрегната дейност само в определени периоди.
канонизация - само ед. 1. В църквата — провъзгласяване на някого за светец. 2. Прен. Узаконяване, превръщане в правило, в канон.
канонизирам - канонизираш, несв. и св.: кого/какво. Извършвам канонизация.
канонически - каноническа, каноническо, мн. канонически, прил. Който се отнася до канон или каноник.
кантианство - само ед. Спец. Идеалистическо философско учение, създадено от Кант.
кардиограма - мн. кардиограми, ж. 1. Графичен запис на ударите на сърцето. Правя кардиограма. 2. Лента с такъв запис.
картография - само ед. 1. Наука за методите за съставяне на географски карти. 2. Изработване на географски карти.
картографка - мн. картографки, ж. Жена картограф.
катализатор - мн. катализатори, (два) катализатора, м. 1. Спец. В химията — вещество, което променя скоростта на химическата реакция, без самото...
категоричен - категорична, категорично, мн. категорични, прил. Който е точно определен, решителен, не допуска промени и възражения. Категорично ...
католически - католическа, католическо, мн. католически, прил. Който се отнася до католицизма. Католически свещеник. Католически празник.
килимарство - само ед. 1. Производство на килими. 2. Занаят на килимар.
килокалория - мн. килокалории, ж. Единица мярка за топлина, равна на хиляда калории.
кинохроника - само ед. Заснета на филм информация за актуални събития.
клептомания - само ед. Болезнена склонност към кражба. Болен е от клептомания.
книгознание - само ед. Наука за книгата — като културно явление и производствен продукт.
кодификация - само ед. Спец. 1. В правото — систематизиране и съгласуване на законите в държавата по области. 2. Спец. В езикознанието — определ...
кодифицирам - кодифицираш, несв. и св.; какво. Извършвам кодификация.
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: